Skip to: POD – Landelijke training Peer-supported Open Dialogue

Kenniscentrum Phrenos website

POD – Landelijke training Peer-supported Open Dialogue

Training Peer-supported Open Dialogue vernieuwd: een volwaardige training van drie keer vier aaneengesloten dagen.

Voor wie?

De opleiding is voor iedereen die werkt in zorg en welzijn en ook in ingewikkelde situaties met meer aandacht, dialoog en verbinding netwerkzorg wil verlenen. En daarbij meer expliciet ruimte wil maken voor ervaringskennis en de afstemming met professionele en wetenschappelijke kennis.

Voorwaarden voor deelname

  • De deelnemer heeft een vooropleiding op hbo-niveau of hoger ofwel een vergelijkbaar werk- en denkniveau op basis van werkervaring.
  • Is bereid een proces van persoonlijke verdieping aan te gaan.
  • Beheerst voldoende Engels om de deels Engelstalige literatuur te bestuderen.
  • Beschikt over de mogelijkheid om met een collega te oefenen in de praktijk.

Inhoud

In 3 keer 4 dagen maak je je de werkwijze van POD eigen door middel van een aanbod van theorie, mindfulness, praktijkoefeningen en reflectie. Tussen de perioden door bestudeer je literatuur en schrijf je een aantal reflecties en een essay. Daarnaast oefen je in de praktijk met netwerkgesprekken. Als eindopdracht maak je een video-opname van een POD gesprek.
In het leerproces staan self work, het kunnen verdragen van onzekerheid, systemisch werken en de kernwaarden van openheid, authenticiteit en onvoorwaardelijke warmte centraal.

Studiemateriaal

Een aantal artikelen wordt ter beschikking gesteld in de digitale leeromgeving en twee boeken dienen zelf te worden aangeschaft (kosten ca. €85,-).

Studiebelasting

Naast deelname aan de training zelf vraagt elke trainingsweek 6 tot 8 uur aan voorbereiding, het uitwerken van opdrachten, de deelname aan twee tussentijdse intervisiebijeenkomsten en het voeren van in het totaal tien (of meer) netwerkgesprekken in de eigen praktijk. Om dit alles zelfstandig te organiseren, wordt een actieve leerhouding verwacht.

Doorlooptijd

De totale doorlooptijd is negen maanden.

Leeruitkomsten

  • De deelnemer heeft zich de dialogische werkwijze eigen gemaakt.
  • De deelnemer is POD gespreksbegeleider en heeft de vaardigheden ontwikkeld om, ook als het ingewikkeld wordt, in gesprek te blijven, inclusief alle onzekerheid, niet-weten en meerstemmigheid.
  • De deelnemer kan ruimte maken voor wat er is (presentie) en voor de gelijkwaardige inbreng van ervaringskennis, professionele en wetenschappelijke kennis van alle betrokkenen (netwerkzorg).
  • De deelnemer kan de POD werkwijze toepassen en beschikbaar maken binnen de organisatie.

Certificering en accreditatie

De training wordt afgesloten met een certificaat.
Geaccrediteerd bij de NVvP, FGzPt, NVRG, VSR, V&V en Register Zorgprofessionals.

Trainers

Kwok Wong (psychiater), Dirk Corstens (psychiater), Martijn Kole (ervaringsdeskundige), Sanna Martha (ervaringsdeskundige) en een aantal gasttrainers.
Alle trainers zijn POD-gediplomeerd met ruime ervaring van POD in de praktijk en zijn tevens opgeleid tot POD-trainer. De trainers zijn beschikbaar voor begeleiding bij vragen in de periode tussen de trainingen.

Data en tijden

Er staat op dit moment geen training gepland.

Locatie

Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45 te Utrecht

Kosten

€2.681,- voor deelnemers die werken bij een deelnemende organisatie van Phrenos
€3.351,- voor anderen

Inschrijven

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie of bij interesse kun je contact opnemen met Dienke Boertien (dboertien@kcphrenos.nl), Contactpersoon POD-opleiding bij Kenniscentrum Phrenos.
Bekijk ook de beschrijving van POD op onze methodiekpagina’s.

Webinar

Hieronder kun je kijken naar een registratie van een webinar op 25 maart 2022 over de POD-training. Dienke Boertien (POD-coördinator) en POD-trainers Kwok Wong en Martijn Kole geven hierin een toelichting op de training.

Back To Top