Skip to: Training Peer-supported Open Dialogue

Kenniscentrum Phrenos website

Training Peer-supported Open Dialogue

Training Peer-supported Open Dialogue vernieuwd: een volwaardige training van drie keer vier aaneengesloten dagen.

Peer-supported Open Dialogue, ofwel POD, is een innovatieve werkwijze om ruimte te maken voor alle perspectieven van cliënt, naasten en hulpverleners en samen te zoeken naar welke zorg of ondersteuning kan helpen. De eigen regie van de cliënt vormt het uitgangspunt. Niets wordt besproken over de cliënt zonder de cliënt.
De POD training is voor iedereen die met meer aandacht, dialoog en verbinding zorg wil verlenen

In de POD-training leer je de principes van de POD-werkwijze. Verder staan self work, het verdragen van onzekerheid, systemisch werken en de kernwaarden van openheid, authenticiteit en onvoorwaardelijke warmte centraal.
Je ontwikkelt vaardigheden om, ook als het ingewikkeld wordt, in gesprek te blijven, inclusief alle onzekerheid, niet-weten en meerstemmigheid. Je leert ruimte maken voor wat er is (presentie) en voor de gelijkwaardige inbreng van ervaringskennis, professionele en wetenschappelijke kennis van alle betrokkenen (netwerkzorg).

Voor wie?

De opleiding is voor iedereen die werkt in de geestelijke gezondheidszorg of het sociaal domein en die daarin wil leren om nog meer dialogisch te werken.

Voorwaarde voor deelname

  • Je hebt een vooropleiding op hbo-niveau of hoger ofwel een vergelijkbaar werk- en denkniveau op basis van werkervaring.
  • Je bent bereid een proces van persoonlijke verdieping aan te gaan.
  • Je beheerst voldoende Engels om de deels Engelstalige literatuur te bestuderen.
  • Je beschikt over de mogelijkheid om met een collega te oefenen in de praktijk.

Hoe leer je?

In 3 keer 4 dagen krijg je een aanbod van theorie, mindfulness, veel praktijkoefeningen en reflectie in kleine vaste groepen (supportgroepen). Tussen de perioden door bestudeer je literatuur en schrijf je een aantal reflecties en een essay . Daarnaast oefen je in de praktijk met netwerkgesprekken. Als eindopdracht maak je een video-opname van een POD gesprek.

Studiebelasting

Naast deelname aan de training besteed je 6 tot 8 uur per trainingsweek aan voorbereiding, uitwerken van opdrachten, reflectie in je supportgroep en aan de netwerkgesprekken. Om dit alles zelfstandig te organiseren, wordt een actieve leerhouding verwacht.

Data en tijden

Tijden zijn steeds van 9.00-17.00 uur

week 1: 18, 19, 20 en 21 april
week 2: 13, 14, 15 en 16 juni
week 3: 7, 8, 9 en 10 november

Locatie

Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45 te Utrecht

Kosten

€2.697,- voor deelnemers die werken bij een deelnemende organisatie van Phrenos
€3.371,- voor anderen

Studiemateriaal

Een aantal artikelen worden ter beschikking gesteld en twee boeken dienen zelf te worden aangeschaft (kosten ca €85,-).

Door wie

De training wordt verzorgd vanuit Kenniscentrum Phrenos Nederland. POD-trainers zijn Kwok Wong (psychiater), Dirk Corstens (psychiater) Martijn Kole (ervaringsdeskundige), Sanna Martha (ervaringsdeskundige). Alle trainers zijn POD-gediplomeerd met ruime ervaring van POD in de praktijk en zijn tevens opgeleid tot POD-trainer. De trainers zijn beschikbaar voor begeleiding bij vragen in de periode tussen de trainingen.

Certificering, erkenning en accreditatie

De training wordt afgesloten met een certificaat.
Geaccrediteerd bij de NVvP, FGzPt, NVRG, VSR, V&V en Register Zorgprofessionals.

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dienke Boertien; dboertienkcphrenos.nl, Contactpersoon POD-opleiding bij Kenniscentrum Phrenos

Webinar

Hieronder kun je kijken naar een registratie van een webinar op 25 maart 2022 over de POD-training. Dienke Boertien (POD-coördinator) en POD-trainers Kwok Wong en Martijn Kole geven hierin een toelichting op de training.

Back To Top