Skip to: De flexibiliteit van de Open Dialogue-benadering maakt het lastig om de modelgetrouwheid volgens de implementatieleer te evalueren

Kenniscentrum Phrenos website

De flexibiliteit van de Open Dialogue-benadering maakt het lastig om de modelgetrouwheid volgens de implementatieleer te evalueren

De Open Dialogue(OD)-benadering is een in Finland ontwikkelde op de behoefte van de cliënten afstemde interventie in de ggz die op 7 principes is gebaseerd: 1. Onmiddellijke hulp: binnen 24 uur. 2. Perspectief van sociaal netwerk, vanaf de eerste bijeenkomst. 3. Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats en inhoud naar behoefte). 4. Verantwoordelijkheid, vanaf het eerste contact. 5. Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij terugval). 6. Tolerantie voor onzekerheid: betekenis laten ontstaan, terughoudend met diagnoses. 7. Dialogisme: het bevorderen van dialoog staat voorop. Dit Australische discussiepaper bespreekt in hoeverre de OD-interventie volgens de principes van de implementatiewetenschap op modelgetrouwheid beoordeeld kan worden. Er zijn 5 elementen waarop een interventie beoordeeld moet worden om modelgetrouwheid te kunnen vast stellen: A. Is Open Dialogue geleverd? Alleen voor onderdelen van de OD-interventie zijn er handboeken of screeningslijsten ontwikkeld: b.v de lijst van Ziedonis om te meten of in de sessies volgens de principes van het dialogisme wordt gewerkt. B. Hoe vaak moeten Open Dialogue-sessies aangeboden worden? Niet vastgelegd is hoeveel netwerkbijeenkomsten minimaal gehouden moeten worden om van een OD-benadering te kunnen spreken. C. Is Open Dialogue goed uitgevoerd? In Engeland is de Community Mental Health Fidelity Scale (COM-FideS) om modelgetrouwheid van een OD-interventie te beoordelen ontwikkeld. Deze gaat er vanuit dat als men zich aan de 7 OD-principes houdt de interventie modelgetrouw uitgevoerd zal worden. D. Komt de Open Dialogue-interventie tegemoet aan de behoeftes van de cliënten en het sociale netwerk? Er is veel bewijs dat de OD-benadering voor cliënten en hun netwerk acceptabel zijn. Geen van de benaderingen om modelgetrouwheid van OD te meten vraagt expliciet om acceptatie van de cliënten. E. Bestaat er een apart te onderscheiden Open Dialogue interventie? Veel principes en elementen van de OD-benadering worden ook bij andere psychologische interventies gebruikt. Wellicht is de unieke combinatie de essentie van OD. Modelgetrouwheid van OD is nog niet volgens de strikte normen van de implementatiewetenschap vast te stellen.
Waters E, Ong B, Mikes-Liu K, McCloughen A, Rosen A, Mayers S, Sidis A, Dawson L, Buus N. (2021). Open Dialogue, need-adapted mental health care, and implementation fidelity: A discussion paper. Int J Ment Health Nurs. 2021 Jun;30(3):811-816. doi: 10.1111/inm.12866. Epub 2021 Apr 13.

Back To Top