Skip to: Open Dialogue benadering positief beoordeeld door cliënten met een psychose en de leden van hun sociale netwerk

Kenniscentrum Phrenos website

Open Dialogue benadering positief beoordeeld door cliënten met een psychose en de leden van hun sociale netwerk

Een van de belangrijkste kenmerken van de Open Dialogue (OD)-benadering is het betrekken van het sociale netwerk (familie en vrienden) van de cliënt bij de behandeling van een (acuut) psychische probleem. Dialogisme, het bevorderen van de dialoog, staat daarbij voorop. In deze kwalitatieve Australische casestudie werden vier cliënten (19-20 jaar) met een eerste psychose en leden van hun sociale netwerk tijdens een Open Dialogue-traject intensief voor minimaal één jaar gevolgd en ook apart geïnterviewd om meer inzicht te krijgen in hun ervaring met de OD-benadering. De OD-trajecten vonden plaats naast reguliere hulpverlening. De data werden geanalyseerd met behulp van de reflexieve thematische analyse van Braun en Clarke. Drie thema’s werden gevonden: 1. De netwerkbijeenkomsten (duur: max. 90 minuten) werden door de deelnemers (cliënten en hun familieleden) als erg hard werken ervaren, zowel praktisch als emotioneel. De meetings moesten tussen allerlei andere afspraken gepland worden. Vaak kwamen oude angsten en problemen uit de familiegeschiedenis en het familiesysteem naar boven. Daar werd wisselend op gereageerd. Soms werd het als confronterend en ongemakkelijk ervaren. De dialogische benadering werd over het algemeen positief gewaardeerd. 2. De deelnemers wisten verschillende mogelijkheden te creëren uit de samenwerking van de netwerkbijeenkomsten. De cliënt bedacht wie hij of zij erbij wilde hebben. Niet iedereen ging op de uitnodiging in. Verandering kon plaatsvinden als conflicten naar boven kwamen en open besproken konden worden. Dit soort processen zouden in de thuissituatie waarschijnlijk nooit op gang zijn gekomen. 3. De enigszins teruggetrokken en reflectieve houding van de therapeuten liet veel ruimte voor eigen interpretaties door de deelnemers. De cliënten vonden het zeer positief dat ze geen diagnose kregen opgeplakt. Sommige deelnemers hadden echter wel meer behoefte aan sturing. De door alle leden bijgewoonde open gedachtewisseling tussen de therapeuten werd op prijs gesteld. De OD-benadering is behulpzaam bij het activeren van verschillende soorten van psychosociale steun en positieve veranderingen bij de jongvolwassene met een vroege psychose.
Buus N, McCloughen A. (2022). Client and Family Responses to an Open Dialogue Approach in Early Intervention in Psychosis: A Prospective Qualitative Case Study. Issues Ment Health Nurs. 2022 Apr;43(4):308-316.

Back To Top