Skip to: Open Dialogue-benadering bij personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) is ook op lange termijn effectiever dan standaard behandeling

Kenniscentrum Phrenos website

Open Dialogue-benadering bij personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) is ook op lange termijn effectiever dan standaard behandeling

De Open Dialogue-benadering (OD) is 30 jaar geleden door Seikkula in de Finse regio West-Lapland ontwikkeld. Kern is dat er van de behoeften van de patiënt wordt uitgegaan en dat er meteen na de eerste psychotische symptomen dagelijks een psychotherapeutisch—achtige vorm van hulp wordt gegeven waarbij het hele sociale systeem constant wordt betrokken. Uitgangspunt is dat de onzekerheid omtrent de richting van het proces getolereerd wordt. Het doel van de deze Finse studie was na te gaan of de uitkomsten van OD bij EPE ook na 19 jaar nog gunstig waren. In West-Lapland wordt OD standaard aangeboden. Over de periode 1992 tot 2006 werden van drie cohorten met EPE (OD-groep; n=108) alle relevante gegevens uit verschillende landelijke registers opgespoord en vergeleken met drie cohorten met EPE over de dezelfde periodes die in de rest van Finland op de traditionele wijze in ziekenhuizen zijn behandeld (CG-groep; n=1763). De gemiddelde follow-up tijd was 19 jaar. Uit vijf landelijke registraties werden de volgende klinische kenmerken per persoon opgespoord: 1. Opnamedagen; 2. Heropnames; 3. Behandelcontacten na het einde van de follow-up periode; 4. Gebruik van antipsychotica; 5. Sociale uitkeringen (invaliditeitsuitkering). Tussen de beide groepen en regio’s werden geen verschillen gevonden met betrekking tot de jaarlijkse incidentie van EPE, de diagnose en de frequentie van suïcides. De CG-groep gebruikte significant vaker en meer antipsychotica: 97,3% van de CG-groep had op enig moment antipsychotica gebruikt tegenover 54% van de OD-groep. De CG-groep was significant vaker in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen en heropgenomen geweest. De CG-groep had ook significant vaker en langer een beroep gedaan op sociale uitkeringen. De positieve uitkomsten van de OD-benadering hebben zich over een langere periode bestendigd.
Bergström T, Seikkula J, Alakare B, Mäki P, Köngäs-Saviaro P, Taskila JJ, Tolvanen A, Aaltonen J. (2018). The family-oriented open dialogue approach in the treatment of first-episode psychosis: Nineteen-year outcomes. Psychiatry Res. 2018 Dec;270:168-175.

Back To Top