Skip to: Innovatieve Peer supported Open Dialogue (POD) benadering is binnen de NHS te implementeren en klinisch effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Innovatieve Peer supported Open Dialogue (POD) benadering is binnen de NHS te implementeren en klinisch effectief

De Open Dialogue(OD)-benadering is een in Finland ontwikkelde interventie in de ggz die op 7 principes is gebaseerd: 1. Onmiddellijke hulp: binnen 24 uur. 2. Perspectief van sociaal netwerk, vanaf de eerste bijeenkomst. 3. Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats en inhoud naar behoefte). 4. Verantwoordelijkheid, vanaf het eerste contact. 5. Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij terugval). 6. Tolerantie voor onzekerheid: betekenis laten ontstaan, terughoudend met diagnoses. 7. Dialogisme: het bevorderen van dialoog staat voorop. Bij de POD is een ervaringsdeskundige aan het OD-team toegevoegd. Het doel van deze Engelse studie (N=50 cliënten) was te onderzoeken of een POD-interventie binnen de reguliere NHS setting kon worden geïmplementeerd, hoe de cliënten en personen uit hun sociale netwerk over deze innovatieve interventie dachten en wat de klinische uitkomsten op het gebied van welzijn, symptomen en dagelijks functioneren na 6 maanden waren. Het betrof één team (6 tot 9 FTE) in Kent, dat eerst een training van een jaar aan de Academy of Peer Supported Open Dialogue (APOD) volgde. De volgende uitkomstmaten werden vóór de POD-interventie en na 3 en 6 maanden afgenomen: de Health of the Nations Outcome Scales (HoNOS), de Shortened Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS), de Work and Social Adjustment Scale (WASAS), de NHS Community Mental Health survey (CMHS) en de Carers Wellbeing and Support Scale (CWS). Omdat het POD-team binnen de algemene NHS-regelgeving moest functioneren, kwam het vele uitdagingen tegen. Binnen het POD-aanbod bepaalt de cliënt, in overleg met het team, wanneer de interventie stopt. Daar moesten de teamleden aan wennen. Na 6 maanden werd gemiddeld door de cliënten op alle uitkomstmaten beter gescoord dan bij het begin: minder symptomen, beter sociaal functioneren, toegenomen welzijn en meer tevredenheid met de hulpverlening. Het aantal opnames was erg laag. Bij de helft van de bijeenkomsten waren familie of vrienden aanwezig. Deze waren tevreden over de POD-interventie. POD is haalbaar en effectief.
Kinane C, Osborne J, Ishaq Y, Colman M, MacInnes D. (2022). Peer supported Open Dialogue in the National Health Service: implementing and evaluating a new approach to Mental Health Care. BMC Psychiatry. 2022 Feb 22;22(1):138.

Back To Top