Skip to: Generieke module Ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

Generieke module Ervaringsdeskundigheid

De generieke module Ervaringsdeskundigheid ondersteunt de praktijk om ruimte te maken voor ervaringskennis als belangrijke kennisbron  naast professionele en wetenschappelijke kennis.

De generieke module geeft handvatten aan iedereen die een rol speelt bij de inzet van ervaringsdeskundigheid in het domein van zorg en welzijn. Zoals ervaringsdeskundigen, andere professionals, beleidsmakers en bestuurders. Daarnaast biedt de module aanbevelingen voor de organisatie en facilitering van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de eigen organisatie.

Bij deze generieke module zijn een samenvattingskaart en werkkaarten beschikbaar. De samenvattingskaart biedt een beknopt overzicht van de generieke module en de belangrijkste aanbevelingen. Verder zijn drie werkkaarten ontwikkeld: een over de implementatie van ervaringsdeskundigheid, een over monitoring van dit implementatieproces en een over zorgproducten ervaringsdeskundigheid.

De generieke module laat zien dat het perspectief van cliënten belangrijk is bij begeleiding en herstel. Om ruimte voor herstel en eigen regie te voelen, is een open sfeer en een gelijkwaardige omgangsvorm tussen cliënt en behandelaar nodig. Hierin speelt ervaringsdeskundigheid een grote rol.

Om ervaringsdeskundigheid goed in te zetten, is het nodig dat het team of de organisatie een gedeelde visie heeft op ervaringsdeskundigheid. Voor iedereen moet helder zijn wat ervaringsdeskundigen toevoegen aan het team. Daarnaast dienen ervaringsdeskundigen de mogelijkheid te krijgen om onderling ervaringen uit te wisselen (peer-support) binnen en buiten de eigen organisatie.

De generieke module Ervaringsdeskundigheid is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos, in opdracht van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen met financiering van ZonMw. De ontwikkeling van de generieke module Ervaringsdeskundigheid is onderdeel van het Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen, dat is uitgevoerd door VvED, Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos en Hogeschool Windesheim.  

Back To Top