Skip to: Herziening advies Rijgeschiktheid bij Psychose (RijP)

Kenniscentrum Phrenos website

Herziening advies Rijgeschiktheid bij Psychose (RijP)

Eind 2018 is een herziene versie van de bestaande Adviesnota Rijgeschiktheid bij Psychose (2016) opgeleverd. De Adviesnota Herziening Rijgeschiktheid bij Psychose (RijP) is een beoogd advies aan de Minister van Infrastructuur & Waterstaat, teneinde de wettelijke eisen bij psychose (Regeling eisen geschiktheid, 2000) te wijzigen.
De Minister legt dergelijke adviezen doorgaans voor aan de Gezondheidsraad. In het advies wordt voorgesteld te komen tot een meer gepersonaliseerde afweging van de rijgeschiktheid van een persoon met een psychotische stoornis, door die meer te gaan beoordelen op ook cognitief en psychomotorisch functioneren, stabiliteit van het functioneren en op gezondheidsvaardigheden en ziekte-inzicht. Het initiatief tot het aangepaste advies is van het Netwerk Vroege Psychose.

Haalbaarheidsanalyse en implementatieplan

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft bij de autorisatie van de Adviesnota Herziening Rijgeschiktheid bij Psychose aangegeven daarbij ook een haalbaarheidsanalyse te willen. Deze haalbaarheidsanalyse (januari 2021)is uitgevoerd door het Trimbos-instituut en eveneens geautoriseerd. Deze heeft geleid tot een kleine aanvulling en wijziging op de eerder tot stand gekomen versie van de Adviesnota. De haalbaarheidsanalyse bevat ook een implementatieplan.

Oplegger

De werkgroep heeft ook een oplegger ontwikkeld bij de Adviesnota die een handreiking biedt en samenvat hoe deze criteria in de praktijk te hanteren.

Back To Top