Skip to: Actieonderzoek Triadisch werken in de langdurige ggz

Kenniscentrum Phrenos website

Actieonderzoek Triadisch werken in de langdurige ggz

In het eerste meer inventariserende onderzoek binnen De beweging ‘Radicale Vernieuwing langdurige ggz, van regels naar relaties’ komt de samenwerking tussen cliënten, naasten en hulpverleners, ofwel triadisch werken, als een centraal thema naar voren: men ziet veel verbetermogelijkheden en wil graag een volgende stap zetten.

Het betrekken van naasten

Mensen die langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben voor hun psychische problemen hebben veel aan een goede relatie met hun naaste(n) en hulpverlener. Als cliënten, naasten en hulpverleners samenwerken biedt dit betere kansen voor herstel, zo wordt alom betoogd. Door als netwerk aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt wil je hem of haar ondersteunen bij het hervinden van persoonlijke identiteit, perspectief en grip op het leven, verbondenheid, een plek in de maatschappij en bij een hernieuwde betekenisgeving aan de psychische klachten en levensverhaal. Zo kan zorg en herstel van een kwetsbare groep versterkt worden.
Om dit zo goed mogelijk te doen is het nodig dat er iets verandert in de praktijk: naasten worden nu vaak niet goed betrokken worden bij de zorg en ondersteuning van de cliënt. Dat komt onder meer door onvoldoende vertrouwdheid met triadisch werken, beduchtheid voor extra tijdsinvestering en het scala aan opties om ermee aan de slag te gaan.

Actieonderzoek Triadisch werken

In 2022- 2023 voeren het Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut daarom een actieonderzoek uit om triadisch werken in de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz verder vorm te geven en door te ontwikkelen. De goede ideeën die er al zijn voor de manier waarop je triadisch kunt samenwerken met cliënt, naasten en hulpverlener zullen wij in een samenwerkingsverband van 11 instellingen (met hulpverleners, cliënten en naasten) verder ontwikkelen. We kijken samen naar wat goed gaat, wat een betere samenwerking in de weg staat en hoe de praktijken daarin van elkaar kunnen leren. Zo hopen we een belangrijke bijdrage te leveren om die samenwerking in de praktijk duurzaam te verbeteren.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top