Skip to: Individuele Plaatsing en Steun bij Onderwijsvragen (IPS-O)

Kenniscentrum Phrenos website

Individuele Plaatsing en Steun bij Onderwijsvragen (IPS-O)

Jongvolwassenen met ernstige psychische aandoeningen en/of vroege psychose ervaren problemen bij het vinden en voltooien van een opleiding. Een opleiding onderbreken of afbreken belemmert de persoonlijke ontwikkeling en leidt vaak tot sociaal isolement. Ook is een opleiding cruciaal voor het krijgen van betaald werk.

Wat is IPS-O?

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een landelijk geïmplementeerde, bewezen effectieve methode om mensen met ernstige psychische problemen te helpen bij het vinden en behouden van betaald werk. IPS wordt steeds meer ingezet bij onderwijsvragen (IPS-O) maar is hier nog onvoldoende op toegespitst.

Volwaardige methodiek

Het doel van dit project is het verder ontwikkelen van IPS-O tot een volwaardige methodiek om jongvolwassenen met ernstige psychische aandoeningen en/of vroege psychose te helpen bij het vinden en voltooien van een opleiding. Hiervoor zullen bevorderende en belemmerende factoren in kaart gebracht worden bij belanghebbenden zoals IPS-trajectbegeleiders en jongvolwassenen die deelnemen. Op basis hiervan zullen verbeteracties geformuleerd, uitgeprobeerd en geëvalueerd worden. De eindproducten van het project zijn een handleiding voor de praktijk en een verbeterde IPS-O modeltrouwschaal. We verwachten deze publicaties in januari 2024 op te leveren.

In dit project werkt Phrenos nauw samen met onderwijs-instellingen, ggz, IPS-programma’s en mensen met psychosegevoeligheid.

Financiering

Het project Individuele Plaatsing en Steun bij Onderwijsvragen (IPS-O) wordt gefinancierd door ZonMW en heeft een looptijd van 24 maanden.

 

 

 

 

 

 

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top