Skip to: Begeleiding en Evaluatie grip op onbegrip (BE-grip)

Kenniscentrum Phrenos website

Begeleiding en Evaluatie grip op onbegrip (BE-grip)

In het project BE-Grip werkt Kenniscentrum Phrenos samen met MIND, ESHPM, Verwey-Jonker Instituut, CCE, de Nederlandse ggz, VNG, Valente, Movisie, Trimbos-instituut, CCV en IVO aan een betere aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag.

Wat is het doel?

Vanuit het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip wordt ingezet op regionale netwerken waarin praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samenwerken op het gebied van onbegrepen gedrag.

BE-Grip is een tijdelijk en multidisciplinair netwerk dat als doel heeft deze regionale netwerken te ondersteunen bij het realiseren van sluitende zorg en begeleiding daar waar complexiteit dit in de weg staat. Dat doen we door kennis en kunde zichtbaar te maken, te verbinden, op te halen, te verrijken en weer beschikbaar te stellen aan andere netwerken. We willen onderzoeken en ontdekken welke ruimte er nodig is om het goede goed te doen met en voor betrokkenen, wat dit ondersteunt maar ook wat dit belemmert.

Lerend systeem

Het project beoogt bij te dragen aan een lerend systeem dat in staat is zich continu aan te passen aan veranderende omstandigheden en inzichten ten behoeve van een mensgerichte aanpak die de leefwereld centraal stelt. Daarom zet het project in op:

  • het begeleiden van netwerken op casus, regionaal, bovenregionaal én landelijk niveau;
  • het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling en effecten van de leer- en verbeterprocessen;
  • het faciliteren van de verspreiding van goede praktijken en toepasbare kennis;
  • het ontwikkelen van een landelijk knooppunt.

Het project heeft een looptijd van 3 jaar en loopt van medio 2023 tot medio 2026.

Visie Leren(d) spelen

Het project sluit aan bij de visie van de centrale evaluatie van het Actieprogramma verward gedrag (2016-2021) Leren(d) spelen. Deze evaluatie liet zien dat de aanpak van onbegrepen gedrag een taai vraagstuk is waarin verschillende individuele, bestuurlijke en organisatorische opgaven op lokaal, regionaal en landelijk niveau samenkomen. Het vinden van oplossingen wordt bemoeilijkt doordat veel belangen en perspectieven zijn betrokken met verschillende visies op zowel het probleem als de oplossing. Daarom werd geadviseerd te werken aan systemen gericht op het hanteerbaar maken van problematiek door verbindingen tussen de verschillende lagen, professionele domeinen, organisatie- en financieringsstructuren mogelijk te maken. De verbindingen ontstaan door speelruimte en gezamenlijke reflectie gericht op een mensgerichte aanpak die de leefwereld centraal stelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie Leren(d) spelen

Het project sluit aan bij de visie van de centrale evaluatie van het Actieprogramma verward gedrag (2016-2021) Leren(d) spelen. Deze evaluatie liet zien dat de aanpak van onbegrepen gedrag een taai vraagstuk is waarin verschillende individuele, bestuurlijke en organisatorische opgaven op lokaal, regionaal en landelijk niveau samenkomen. Het vinden van oplossingen wordt bemoeilijkt doordat veel belangen en perspectieven zijn betrokken met verschillende visies op zowel het probleem als de oplossing. Daarom werd geadviseerd te werken aan systemen gericht op het hanteerbaar maken van problematiek door verbindingen tussen de verschillende lagen, professionele domeinen, organisatie- en financieringsstructuren mogelijk te maken. De verbindingen ontstaan door speelruimte en gezamenlijke reflectie gericht op een mensgerichte aanpak die de leefwereld centraal stelt.

 

 

 

 

 

Back To Top