Skip to: Naar een brede toepassing van WRAP in Nederland

Kenniscentrum Phrenos website

Naar een brede toepassing van WRAP in Nederland

Dit onderzoek is geïnitieerd om Wellness Recovery Action Plan (WRAP) breder in te voeren in de Nederlandse praktijk. Kenniscentrum Phrenos ontwikkelt in samenwerking met het Trimbos-instituut een modelgetrouwheidsschaal voor de inzet van WRAP en een handreiking om WRAP breed beschikbaar te maken. Aan het onderzoek nemen zes instellingen deel: GGz Breburg, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Pameijer, Lister, HVO Querido en GGZ-Noord-Holland-Noord.

Voortgang van het onderzoek

Op basis van een literatuuronderzoek en een aantal interviews met experts is een concept modelgetrouwheidsschaal opgesteld. Deze is aan een groep experts voorgelegd en is bijgesteld. Begin 2020 is de schaal bij twee instellingen getest.
In 2019 is bij elke deelnemende instelling een focusgroep gehouden met deelnemers van WRAP, Advanced Level WRAP Facilitators, facilitators en managers. Daarin is de praktijk van WRAP binnen de instelling tegen het licht gehouden en is een aantal doelen geformuleerd om die praktijk een slag verder te helpen. De inzichten die zijn opgedaan werden verwerkt in een handreiking die instellingen kan ondersteunen om WRAP modelgetrouw breed beschikbaar te maken.

Onderzoekers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dienke Boertien (Kenniscentrum Phrenos) en Ankie Lempens (Trimbos-instituut).

Financier

Financier is Innovatiefonds Agis.

Looptijd

Het onderzoek loopt van december 2018 tot december 2020.

Producten

Phrenos en Trimbos- instituut bracht in 2020 twee publicaties uit: de Handreiking Implementatie van WRAP en de modelgetrouwheidsschaal WRAP. Het zijn de resultaten van het tweejarige onderzoek ‘Naar een brede toepassing van WRAP in Nederland’. Doel van beide producten is bij te dragen aan een brede(re) beschikbaarheid van WRAP, zowel binnen de zorg als in het sociaal domein.

U kunt de publicaties hieronder downloaden.

Handreiking implementatie WRAP
2020
Dienke Boertien, Marianne van Bakel, Ankie Lempens
Kenniscentrum Phrenos / Trimbos-instituut
Modelgetrouwheidsschaal WRAP
2020
Ankie Lempens, Aniek de Lange, Dienke Boertien, Marianne van Bakel
Kenniscentrum Phrenos / Trimbos-instituut

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top