Skip to: Cognitive REmediation and Work (CREW)

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitive REmediation and Work (CREW)

Kenniscentrum Phrenos deed vier jaar onderzoek naar participatie in werk en opleiding bij mensen met een vroege psychose: het CREW-onderzoek (CREW staat voor Cognitieve REmediatie en Werk). Hieruit blijkt dat het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) op de langere termijn een positief effect heeft op participatie in betaald werk.

Doelen

Het onderzoek werd in combinatie met een implementatieproject uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos en liep tot medio 2018. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunde het onderzoek met subsidie. De doelen waren:

  • Implementeren van de IPS-interventies (inclusief CORAL, een beslishulp over openheid) en Cognitieve Remediatie Training (CRT) in teams voor vroege psychose.
  • In een randomized controlled trail (RCT) onderzoeken wat het effect is van CRT voor het versterken van de arbeidscompetentie bij het inzetten van IPS (inclusief CORAL), op het aantal uren gewerkt in reguliere arbeid of opleiding, bij mensen met een vroege psychose.

Veertien gespecialiseerde behandelteams (Vroege Interventie Psychose teams) – verspreid over 10 ggz-instellingen – hebben de interventies geïmplementeerd. In dit project hebben we IPS voor het eerst uitgewerkt naar modeltrouw van IPS voor onderwijs. Deze uitwerking is geïntegreerd in de bestaande IPS-modelgetrouwheidsschaal voor begeleiding naar werk. Een internationale expertgroep maakt hiervan gebruik en werkt verder aan een modelgetrouwheidsmaat van IPS voor onderwijs.

Resultaten

De resultaten van het CREW-onderzoek laten zien dat het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) op de langere termijn een positief effect heeft op participatie in betaald werk, bij mensen met een vroege psychose. Zij krijgen vaker betaald werk en werken meer uur per week dan de mensen die alleen IPS aangeboden kregen.

Publieksversie resultaten CREW-Studie
2019
Daniëlle van Duin (projectleider onderzoek), Lars de Winter, Jaap van Weeghel
Kenniscentrum Phrenos

 

Back To Top