Skip to: Project Nieuwe wegen GGZ en opvang

Kenniscentrum Phrenos website

Project Nieuwe wegen GGZ en opvang

In juni 2018 verscheen de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’. Hierin staan de resultaten van een tweejarige ontdekkingsreis in het sociaal domein: het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’.

Interviews, voorbeelden en tips

De publicatie omvat een reeks interviews met betrokkenen van samenwerkingsinitiatieven van ggz, maatschappelijke opvang en sociaal domein. Maar ook praktijkvoorbeelden met handige tips en verslagen van de succesvolle serie masterclasses. In de uitgave staan projectbeschrijvingen van de deelnemers van drie themagroepen:
1. herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen
2. participatie, inclusie en werk
3. nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming

Daarnaast bevat de publicatie inspirerende voorbeelden en tools van de overstijgende thema’s binnen het programma: domeinoverstijgende samenwerking, inzet ervaringsdeskundigheid en duurzame financiering. Hiermee geeft de publicatie inspiratie voor de toekomst, zodat ook anderen deze nieuwe wegen kunnen inslaan.

Download de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’

Alle achterliggende informatie blijft beschikbaar via nieuwewegenggzenopvang.nl

 

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top