Skip to: Een Maatschappij die Werkt

Kenniscentrum Phrenos website

Een Maatschappij die Werkt

Kenniscentrum Phrenos is eind 2020 samen met Amsterdam UMC, afdeling sociale geneeskunde en Meetellen (een onderzoeksbureau voor én door mensen die bekend zijn met extra ondersteuning) in samenwerking met gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, gestart met een onderzoek naar de invloed van economische recessie, met name vanwege de COVID-19 crisis, op de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking.

COVID-19 en mensen met een arbeidsbeperking

In dit onderzoek proberen we inzichtelijk te krijgen hoe groot de impact van COVID-19 is op de werkgelegenheid en (positieve) gezondheid van mensen met een arbeidsbeperking via een landelijke monitor en kwalitatief onderzoek. Ook kijken we naar de rol van ondersteuning en begeleiding naar werk (waaronder IPS) via zowel het UWV als de gemeenten op dit proces. Gegevens hiervoor worden verzameld via interviews met cliënten met een arbeidsbeperking, diens ondersteuners, werkgevers en beleidsmedewerkers. Daarnaast worden met deze doelgroepen focusgroepen georganiseerd.

Deze evaluatie zal leiden tot verschillende eindproducten in de vorm van routekaarten voor professionals, beleidsadviezen en een handreiking Eigen Regie voor cliënten. Het driejarige project zal eind 2023 de eerste resultaten opleveren.

 

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top