Skip to: Kenniscentrum Phrenos

Kenniscentrum Phrenos website

Wij werken aan een

samenleving waarin voor

alle mensen dezelfde

rechten gelden, dus ook voor

mensen met psychische

problemen

Wij werken aan een

samenleving waarin voor

alle mensen dezelfde

rechten gelden, dus ook voor

mensen met psychische

problemen

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische problemen
te bevorderen.
We streven naar een samenleving waarin alle mensen worden geaccepteerd, gelijkwaardig kunnen participeren en zorg krijgen die het herstel ondersteunt. Phrenos doet dat door kennis te ontwikkelen en te delen.

Back To Top