Skip to: 1ste landelijke FACT-JR jeugdcongres 2022

Kenniscentrum Phrenos website

Wij werken aan een

samenleving waarin voor

alle mensen dezelfde

rechten gelden, dus ook voor

mensen met psychische

problemen

Wij werken aan een

samenleving waarin voor

alle mensen dezelfde

rechten gelden, dus ook voor

mensen met psychische

problemen

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en langdurige aandoeningen te bevorderen. Kenniscentrum Phrenos doet dat door kennis te ontwikkelen, te delen en te doen toepassen.

Back To Top