Skip to: Handreiking Zelfmanagement bij Autisme vernieuwd

Kenniscentrum Phrenos website

 • De succesvolle Handreiking Zelfmanagement bij Autisme is in 2023 vernieuwd! Nieuwe hulpmiddelen zijn toegevoegd, een groot aantal van de hulpmiddelen uit de vorige versie zijn behouden en enkele (verouderde) hulpmiddelen zijn verwijderd. De Handreiking is gratis te downloaden via: www.nipa-autismeproducten.nl. Voor mensen met autisme door mensen met autisme De Handreiking Zelfmanagement bij Autisme is bedoeld […]

 • Op maandag 4 december a.s. organiseert het NIPA het laatste lunchwebinar in de reeks, ditmaal over autisme en seksualiteit. Het lunchwebinar is van 12.30 tot 13.15u. Het doel van het lunchwebinar is kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Het webinar heeft een praktische inslag: de deelnemers worden voorzien van bruikbare informatie en handreikingen die ze, bij wijze van, […]

 • Op maandag 18 september organiseert het NIPA een lunchwebinar over de verklaringsmodellen en theorieën over autisme. Het webinar is van 12.30 tot 13.15 uur en wordt ook opgenomen. Leden van het NIPA nemen gratis deel, overige geïnteresseerden betalen een bescheiden bijdrage. Nieuwe theorieën en verklaringsmodellen over autisme Momenteel wordt in de zorg nog vaak vanuit […]

 • In de (hoog)specialistische zorg voor mensen met eetstoornissen zien we steeds vaker de combinatie met autisme. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt o.a. dat autismekenmerken bij cliënten met een eetstoornis een belangrijkere rol spelen dan tot nu toe werd aangenomen. Meer autismekenmerken worden onder andere geassocieerd met een ernstigere presentatie van de eetstoornis en met een slechter […]

 • In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor camoufleren door mensen met autisme. Wanneer we het hebben over camouflage, gaat het over het bewust of onbewust gebruiken van strategieën om onder andere je autismekenmerken te verbergen. Autistische mensen geven aan dat ze dit onder andere doen om ervoor te zorgen dat het niet […]

 • In de (hoog)specialistische zorg voor mensen met eetstoornissen zien we steeds vaker cliënten (met name vrouwen) die naast een eetstoornis ook een autismespectrumstoornis hebben. De laatste paar jaar richt zich ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek op de rol van autisme bij het ontstaan, behandelen en herstellen van een eetstoornis. Want vermoedelijk speelt autisme een belangrijkere […]

 • Het NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme) gaat de Handreiking Zelfmanagement bij Autisme updaten. Daarom zijn we op zoek naar (nieuwe) bronnen, hulpmiddelen en netwerken waar mensen met autisme in de praktijk veel aan hebben. De handreiking Zelfmanagement bij Autisme is bedoeld voor volwassenen met (een vermoeden van) autisme die meer willen weten over autisme […]

 • Autisme en een verstandelijke beperking komen vaak samen voor. De schattingen lopen erg uiteen: in de NAR-populatie is dit 15%; in wetenschappelijke studies varieert dit percentage van 20% tot 80%, afhankelijk van de subdoelgroep waarop het onderzoek betrekking heeft. Als hulpverlener heb je dan ook grote kans een cliënt te treffen die naast autisme ook […]

 • Dit najaar organiseert Kenniscentrum Phrenos een lunchwebinarreeks over destigmatisering in de ggz. Tijdens de webinars geven we podium aan inspirerende sprekers op het gebied van stigma, bijvoorbeeld good pratices, wetenschappers-aan-het-woord, destigmatool in de spotlight, de rol van taal, etc. Klik hier voor de data en het volledige programma. Met deze lunchwebinarreeks willen we inspireren, meer […]

 • Voor mensen met autisme kan het ontwikkelen en benutten van executieve functies een uitdagende taak zijn. Executieve functies zijn mentale processen die essentieel zijn voor zelfregulatie: het reguleren van gedachten, gevoelens en gedrag. Het vermogen tot zelfregulatie speelt een belangrijke rol bij het dagelijks functioneren. Herstel of ontwikkeling van executieve functies, en daarmee van zelfregulatie, […]

 • Op maandag 19 september organiseert het NIPA een inhoudelijk stevig en inspirerend lunchwebinar over autisme en persoonlijkheidsproblematiek. Het webinar vindt plaats tijdens lunchtijd, van 12.30 tot 13.15 uur. Spreker Richard Vuijk Spreker is Richard Vuijk is klinisch psycholoog, werkzaam bij Sarr Autisme Rotterdam, onderdeel van Parnassia Groep. Hij is als docent, cursusleider en supervisor verbonden […]

 • De inschrijving is geopend voor het NIPA-najaarscongres over ‘Autisme in ConText’ op vrijdag 14 oktober a.s. Het congres begint om 9.30u en duurt tot ongeveer 16.15u en vindt volledig online plaats. Accreditatie is aangevraagd bij verschillende beroepsverenigingen. NIPA-leden kunnen voor slechts € 55 aan dit congres deelnemen! Meld je nu aan! Klik hier voor het inschrijfformulier […]

Back To Top