Skip to: Camouflage meten bij autistische volwassenen

Kenniscentrum Phrenos website

Camouflage meten bij autistische volwassenen

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor camoufleren door mensen met autisme. Wanneer we het hebben over camouflage, gaat het over het bewust of onbewust gebruiken van strategieën om onder andere je autismekenmerken te verbergen. Autistische mensen geven aan dat ze dit onder andere doen om ervoor te zorgen dat het niet opvalt dat ze “anders” zijn en om zich aan te passen aan de verwachtingen van de (niet-autistische) maatschappij.

Wikke van der Putten richt zich in haar promotieonderzoek onder andere op de vraag hoe je camouflage kan meten bij autistische volwassenen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met o.a. dr. Audrey Mol en prof. dr. Hilde Geurts bij het Leo Kannerhuis in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat de Nederlandse Vragenlijst Camoufleren van Autistische Trekken (CAT-Q-NL) gebruikt kan worden om camouflage te meten bij volwassenen met autisme. Met behulp van deze vragenlijst kan men inzicht krijgen in hoeveel iemand camoufleert en wat voor type strategieën worden gebruikt. Een uitgebreidere omschrijving over hoe de psychometrische kwaliteiten van de vragenlijst onderzocht zijn en hoe de vragenlijst gebruikt kan worden, is omschreven in de handleiding van de CAT-Q-NL. Deze handleiding is gratis op te vragen bij Wikke van der Putten (w.vanderputten@leokannerhuis.nl).

Back To Top