Skip to: NIPA-lunchwebinar eetstoornissen bij autisme – 19 juni

Kenniscentrum Phrenos website

NIPA-lunchwebinar eetstoornissen bij autisme – 19 juni

In de (hoog)specialistische zorg voor mensen met eetstoornissen zien we steeds vaker de combinatie met autisme. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt o.a. dat autismekenmerken bij cliënten met een eetstoornis een belangrijkere rol spelen dan tot nu toe werd aangenomen. Meer autismekenmerken worden onder andere geassocieerd met een ernstigere presentatie van de eetstoornis en met een slechter behandelresultaat.

Spreker Sabrina Schröder presenteert het lunchwebinar samen met Nina die haar ervaringskennis inbrengt. Sabrina doet binnen Rintveld wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen autisme en eetstoornissen. Zij heeft onlangs het nieuwe ‘Zorgpad Autisme’ voor autistische cliënten met een eetstoornis geïmplementeerd om deze specifieke en hoogspecialistische groep cliënten betere zorg te kunnen bieden. Dit zorgpad bestaat uit een combinatie van uitgebreide autisme diagnostiek binnen Rintveld en een behandelaanbod specifiek voor autistische cliënten met een eetstoornis.

In de presentatie zal Sabrina vanuit wetenschappelijke inzichten een korte update geven wat er tot nu toe is bekend over de samenhang tussen autisme en eetstoornissen; hoe vaak het voorkomt, hoe het eruit ziet en wat de klinische implicaties hiervan zijn. Dan geeft zij vanuit de klinische praktijk van Rintveld handvatten over wat je bij de behandeling van iemand met autisme en een eetstoornis kan doen. Haar co-spreker Nina zorgt voor het ervaringsperspectief en zal persoonlijke ervaringen met autisme en een eetstoornis delen.

Wanneer?

Het lunchwebinar is online op maandag 19 juni van 12.30 tot 13.15 uur.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Voor wie?

Het webinar is gratis toegankelijk voor geïnteresseerde (ervaringsdeskundige) medewerkers werkzaam bij een van de vijf NIPA-leden. Ook medewerkers die niet (veel) met mensen met autisme werken, zijn van harte welkom. Geen NIPA-lid en wel interesse? Dan kun je tegen een kleine bijdrage deelnemen.

  • NIPA-leden: gratis (Altrecht, GGZ NHN, GGZ Rivierduinen, Lister en de Parnassia Groep)
  • Geen NIPA-lid: € 19,95 per gekozen lunchwebinar

Aanmelden

Je kunt je voor één of enkele losse lunchwebinars inschrijven en voor de hele reeks.

Klik hier voor het aanmeldformulier

 NIPA-lunchwebinarreeks 2023

Dit lunchwebinar maakt onderdeel uit van de NIPA-lunchwebinarreeks 2023. In deze reeks staan voor dit jaar nog 3 webinars gepland over aan autisme gerelateerde onderwerpen:

  • 19-06-2023: eetstoornissen bij autisme
  • 18-09-2023: verklaringsmodellen en theorieën over autisme
  • 04-12-2023: autisme en seksualiteit

Kijk hier voor de sprekers en een uitgebreide programmabeschrijving.

Het doel van de lunchwebinars is kennisdeling en deskundigheidsbevordering. De reeks heeft een praktische inslag: de deelnemers worden telkens voorzien van bruikbare informatie en handreikingen die ze, bij wijze van, dezelfde dag nog op de werkvloer kunnen toepassen.

 

Fotoverantwoording: Freepik

Back To Top