Skip to: NIPA-lunchwebinarreeks autisme 2023

Kenniscentrum Phrenos website

NIPA-lunchwebinarreeks autisme 2023

In 2023 organiseert het NIPA een lunchwebinarreeks van 4 webinars over aan autisme gerelateerde onderwerpen:

  1. 17-04-2023: autisme en verstandelijke beperking
  2. 19-06-2023: eetstoornissen bij autisme
  3. 18-09-2023: verklaringsmodellen en theorieën over autisme
  4. 04-12-2023: autisme en seksualiteit

Kijk hieronder voor een uitgebreide programmabeschrijving. Je kunt je voor één of enkele losse lunchwebinars inschrijven en voor de hele reeks.

Het doel van de lunchwebinars is kennisdeling en deskundigheidsbevordering. De reeks heeft een praktische inslag: de deelnemers worden telkens voorzien van bruikbare informatie en handreikingen die ze, bij wijze van, dezelfde dag nog op de werkvloer kunnen toepassen.

Voor wie?

Het webinar is gratis toegankelijk voor geïnteresseerde (ervaringsdeskundige) medewerkers werkzaam bij een van de vijf NIPA-leden. Ook medewerkers die niet (veel) met mensen met autisme werken, zijn van harte welkom. Geen NIPA-lid en wel interesse? Dan kun je tegen een kleine bijdrage deelnemen.

  • NIPA-leden: gratis (Altrecht, GGZ NHN, GGZ Rivierduinen, Lister en de Parnassia Groep)
  • Geen NIPA-lid: € 19,95 per gekozen lunchwebinar

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Programma

1. Maandag 17 april 2023, 12.30 -13.15 uur: autisme en verstandelijke beperking

Peter Stallenberg is oprichter en teamleider van een behandelgroep voor kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand (www.deblauwezon.nl), voorzitter van de NVA-expertgroep ASS&VB en vader van een volwassen zoon met autisme en een verstandelijke beperking.

Bij co-morbiditeit, zoals bij de diagnose autisme en verstandelijke beperking, ontstaat er een ingewikkeld samenspel. Autisme vereist een bepaalde begeleidingsstijl die op bepaalde punten anders is dan bij enkel een verstandelijke beperking en andersom. Wat is van belang als begeleiden niet aan de hand van de cognitie maar aan de hand van ervaren gaat? En waar vind je bruikbare informatie om jouw begeleiding verder mee vorm te geven?

2. Maandag 19 juni 2023, 12.30 – 13.15 uur: eetstoornissen bij autisme

Sabrina Schröder is psycholoog en promovenda bij Altrecht Rintveld Eetstoornissen en docent bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Zij doet de presentatie samen met een ervaringsdeskundige.

In de (hoog)specialistische zorg voor mensen met eetstoornissen zien we steeds vaker de combinatie met autisme. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt o.a. dat autismekenmerken bij patiënten met een eetstoornis een belangrijkere rol spelen dan tot nu toe werd aangenomen. Meer autismekenmerken worden onder andere geassocieerd met een ernstigere presentatie van de eetstoornis en met een slechter behandelresultaat.

Binnen Rintveld doet Sabrina Schröder wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen autisme en eetstoornissen. Zij heeft onlangs het nieuwe ‘Zorgpad Autisme’ voor autistische patiënten met een eetstoornis geïmplementeerd om deze specifieke en hoogspecialistische groep patiënten betere zorg te kunnen bieden. Dit zorgpad bestaat uit een combinatie van uitgebreide autisme diagnostiek binnen Rintveld en een behandelaanbod specifiek voor autistische patiënten met een eetstoornis.

In de presentatie zal Sabrina vanuit wetenschappelijke inzichten een korte update geven wat er tot nu toe is bekend over de samenhang tussen autisme en eetstoornissen; hoe vaak het voorkomt, hoe het eruit ziet en wat de klinische implicaties hiervan zijn. Dan geeft zij vanuit de klinische praktijk van Rintveld handvatten over wat je bij de behandeling van iemand met autisme en een eetstoornis kan doen. Haar co-spreker zorgt voor het ervaringsperspectief en zal persoonlijke ervaringen met autisme en een eetstoornis delen.

3. Maandag 18 september 2023, 12.30 – 13.15 uur: verklaringsmodellen en theorieën over autisme

Quirijn Spijker is ervaringswerker bij GGZ Rivierduinen en docent aan de Hogeschool Leiden. Voor de NIPA psycho-educatie autisme die dit najaar verschijnt, heeft hij de belangrijkste theorieën, hypothesen en modellen die (aspecten van) autisme proberen te verklaren naast elkaar gezet.

Momenteel wordt in de zorg nog vaak vanuit 3 klassieke theorieën naar autisme gekeken: de theory of mind, centrale coherentie en executieve functies. Deze theorieën worden in de praktijk echter allang niet meer als toereikend ervaren. En in de afgelopen decennia zijn er behoorlijk wat nieuwe theorieën, hypotheses en verklaringsmodellen bijgekomen.

Tot nu toe is er voor zover bekend geen enkele theorie die ál het gedrag waarop de DSM-classificatie ASS is gebaseerd kan verklaren. Ook zijn er theorieën die elkaar tegenspreken. Toch kunnen ze inzicht geven in een of meer aspecten van een persoon. Mensen met autisme zullen zich in de ene theorie meer herkennen dan in de ander. Dat is logisch, want de DSM-classificatie Autismespectrumstoornis (ASS) is maar op een klein deel van totale menselijke functioneren gebaseerd. Er zijn meer verschillen tussen mensen met autisme dan overeenkomsten.

Wat is dan de meerwaarde van die verschillende theorieën en verklaringsmodellen? In zijn presentatie gaat Quirijn in op wat het toevoegt om breder naar autisme te kijken. Ook laat hij zien hoe je deze als hulpverlener kunt inzetten in de zorg voor of begeleiding van mensen met autisme. Hierbij maakt hij gebruik van zijn ervaring als hulpverlener én van zijn persoonlijke ervaringen.

4. Maandag 4 december 2023, 12.30 – 13.15 uur: autisme en seksualiteit

Dr. Jeroen Dewinter is klinisch psycholoog bij GGzE en senior researcher bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welbevinden aan Tilburg University.

Annelies Meuleman is vanuit eigen ervaringsdeskundigheid actief als onafhankelijk (beleids)adviseur. Annelies werkte voorheen als hulpverlener binnen de jeugdzorg en als beleidsmedewerker/belangenbehartiger in verschillende functies op het vlak van maatschappelijk welzijn en ouderenbeleid. Na een lange route door hulpverleningsland werd in 2017 bij haar de classificatie ‘ASS’ vastgesteld. Vanuit haar rol binnen de Informatietafel Autisme heeft ze het afgelopen jaar veel ervaringskennis opgehaald rondom het onderwerp “autisme en seksualiteit”

Foto Jeroen Dewinter: Bram Saeys GGzE, O&O Special

Seksualiteit en autisme: er lijkt steeds meer interesse en aandacht voor dit thema, maar hebben we er genoeg aandacht voor in onze samenwerking als professionals met jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving? Is dat nodig? Wat kunnen we in de hulpverlening en daarbuiten doen om het seksueel welbevinden van jongeren en volwassenen met autisme te bevorderen?

Op deze vragen geven Jeroen en Annelies antwoord tijdens het lunchwebinar. Daarbij baseren zij zich, naast wetenschappelijke en klinische kennis, op ervaringen, reacties en ideeën van mensen met autisme zelf.

Aanmeldformulier

Klik hier voor het aanmeldformulier

Back To Top