Skip to: 4 december: NIPA-lunchwebinar over autisme en seksualiteit

Kenniscentrum Phrenos website

4 december: NIPA-lunchwebinar over autisme en seksualiteit

Op maandag 4 december a.s. organiseert het NIPA het laatste lunchwebinar in de reeks, ditmaal over autisme en seksualiteit. Het lunchwebinar is van 12.30 tot 13.15u.

Het doel van het lunchwebinar is kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Het webinar heeft een praktische inslag: de deelnemers worden voorzien van bruikbare informatie en handreikingen die ze, bij wijze van, dezelfde dag nog op de werkvloer kunnen toepassen.

Seksualiteit en autisme

Seksualiteit en autisme: er lijkt steeds meer interesse en aandacht voor dit thema, maar hebben we er genoeg aandacht voor in onze samenwerking als professionals met jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving? Is dat nodig? Wat kunnen we in de hulpverlening en daarbuiten doen om het seksueel welbevinden van jongeren en volwassenen met autisme te bevorderen?

Op deze vragen geven Jeroen en Annelies antwoord tijdens het lunchwebinar. Daarbij baseren zij zich, naast wetenschappelijke en klinische kennis, op ervaringen, reacties en ideeën van mensen met autisme zelf.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

De sprekers

Dr. Jeroen Dewinter is klinisch psycholoog bij GGzE en senior researcher bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welbevinden aan Tilburg University.

Annelies Meuleman is vanuit eigen ervaringsdeskundigheid actief als onafhankelijk (beleids)adviseur. Annelies werkte voorheen als hulpverlener binnen de jeugdzorg en als beleidsmedewerker/belangenbehartiger in verschillende functies op het vlak van maatschappelijk welzijn en ouderenbeleid. Na een lange route door hulpverleningsland werd in 2017 bij haar de classificatie ‘ASS’ vastgesteld. Vanuit haar rol binnen de Informatietafel Autisme heeft ze het afgelopen jaar veel ervaringskennis opgehaald rondom het onderwerp “autisme en seksualiteit”

Praktisch

Het webinar is gratis toegankelijk voor geïnteresseerde (ervaringsdeskundige) medewerkers werkzaam bij een van de vijf NIPA-leden. Ook medewerkers die niet (veel) met mensen met autisme werken, zijn van harte welkom. Geen NIPA-lid en wel interesse? Dan kun je tegen een kleine bijdrage deelnemen.

  • NIPA-leden: gratis (Altrecht, GGZ NHN, GGZ Rivierduinen, Lister en de Parnassia Groep)
  • Geen NIPA-lid: € 19,95

Klik hier voor het aanmeldformulier.

 

Back To Top