Skip to: Kom naar het online NIPA-najaarscongres ‘Autisme in ConText’

Kenniscentrum Phrenos website

Kom naar het online NIPA-najaarscongres ‘Autisme in ConText’

De inschrijving is geopend voor het NIPA-najaarscongres over ‘Autisme in ConText’ op vrijdag 14 oktober a.s. Het congres begint om 9.30u en duurt tot ongeveer 16.15u en vindt volledig online plaats.

Accreditatie is aangevraagd bij verschillende beroepsverenigingen. NIPA-leden kunnen voor slechts € 55 aan dit congres deelnemen!

Meld je nu aan!

Klik hier voor het inschrijfformulier en praktische informatie over deelname.

Autisme in ConText

Dit tweede NIPA-congres gaat over autisme in de context. Hoe kunnen de persoon met autisme en diens omgeving optimaal op elkaar afstemmen? De focus hierbij ligt op de hulpverlening, de naasten en de persoon met autisme zelf.

‘Con’ betekent ‘met’ in het Spaans en is natuurlijk ook het eerste gedeelte van het woord ‘congres’. Het gaat dus ook over: autisme, hoe doen we het samen? Psycho-educatie komt daarbij aan bod als belangrijk middel om jezelf te leren kennen én om je omgeving te helpen de persoon met autisme te leren kennen.

‘Text’ staat voor de rol en het belang van taal. Tijdens het congres is veel aandacht voor taal als middel voor interactie en identiteitsvorming.

Programma

Sprekers zijn onder andere Kirsten Greaves-Lord (Academische Werkplaats Autisme), Trudy Dehue (emeritus hoogleraar wetenschapsonderzoek), Anne van de Beek (ervaringsdeskundige en tekstschrijver) en Sabine Vriezinga (psychiater Leo Kannerhuis) die het thema vanuit een eigen invalshoek belichten.

Klik hier voor het volledige programma en de sprekers.

In de ochtend is er aandacht voor de meer theoretische kant van het onderwerp. In de middag maken we een vertaalslag naar de praktijk. Tussendoor zijn blokken waarin de filmpjes van de autismeproducten worden getoond, waarmee we de congresdeelnemers concrete handvatten willen geven om meteen aan de slag te kunnen.

Na afloop bent u verrijkt met de nieuwste kennis, inzichten en waardevolle ideeën om autisme in context te bekijken. En beschikt u over concrete handvatten om er op verschillende manieren mee aan de slag te gaan in uw eigen werk en organisatie.

Voor wie?

Het congres wordt online georganiseerd en richt zich op iedereen die met mensen met autisme werkt in de zorg of daartoe een opleiding volgt. Het is bedoeld voor bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, behandelaars, begeleiders, psychologen, psychiaters en verpleegkundigen, maar ook mantelzorgers, beleidsmakers en onderzoekers zijn van harte welkom.

 Ja, ik meld mij aan!

Klik hier voor het inschrijfformulier en meer informatie over het congres.

 

Back To Top