Skip to: Online NIPA-congres: Autisme in ConText 14 oktober

Kenniscentrum Phrenos website

Online NIPA-congres: Autisme in ConText 14 oktober

Dit tweede NIPA-congres gaat over autisme in de context. Wat kan de omgeving voor de persoon met autisme betekenen? De focus hierbij ligt op de hulpverlening, de naasten en de persoon met autisme zelf.

‘Con’ betekent in meerdere talen ‘met’ en is natuurlijk ook het eerste gedeelte van het woord ‘congres’. Het gaat dus ook over: autisme, hoe doen we het samen? Hoe creëer je een omgeving voor jezelf waarin je kan floreren?

En voor de hulpverlening: hoe ondersteun ik mijn cliënt bij het creëren van een omgeving waarin hij/zij/hen kan floreren? Of: hoe ondersteun ik mijn cliënt bij het bewegen in alle rollen en taken die deze persoon heeft? Hoe betrek ik als hulpverlener de omgeving waarin mijn cliënt zich bevindt daarbij? Waar moet ik kennis van hebben? Hoe kunnen mijn cliënt en diens omgeving optimaal op elkaar afstemmen?

Psycho-educatie komt daarbij aan bod als belangrijk middel om jezelf te leren kennen én om je omgeving te helpen de persoon met autisme te leren kennen. Daarnaast is er aandacht voor taal als belangrijk middel voor interactie en identiteitsvorming. ‘Text’ staat voor de rol en het belang van taal.

Autisme in ConText! Kom jij ook?

Doelgroep

Het congres wordt online georganiseerd en richt zich op iedereen die met mensen met autisme werkt in de zorg of daartoe een opleiding volgt. Het is bedoeld voor bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, behandelaars, begeleiders, psychologen, psychiaters en verpleegkundigen, maar ook mantelzorgers, beleidsmakers en onderzoekers zijn van harte welkom.

Deelnamekosten

• € 55; NIPA-leden (Altrecht, GGZ-NHN, GGZ Rivierduinen, Lister, Youz)
• € 195; medewerkers van bij Phrenos aangesloten organisaties
• € 245; standaardtarief (niet NIPA/Phrenos)
• € 15; bij een maandinkomen van € 1.060 of lager*

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, SKJ, Registerplein, FGzPt, V&VN en VSR.
Staat jouw beroepsvereniging voor accreditatie er niet bij? Neem contact op met de organisatie via: nipa@kcphrenos.nl

Inschrijven Autisme in ConText

U kunt zich uitsluitend aanmelden via het inschrijfformulier

Programma Autisme in ConText

Het programma bevat onder meer de volgende onderdelen. 

9.30 – 9.40u Dagopening
Door Dagvoorzitter Audrey Mol, PHD, klinisch psycholoog Leo Kannerhuis, voorzitter NIPA, bestuurslid FANN

9.40 – 10.10u  Moet de persoon met autisme, of de omgeving veranderen?
Door Sander Begeer, hoogleraar diversiteit en autisme aan de VU, oprichter Nederlands Autisme Register

Bij de VU wordt onderzoek gedaan naar op de vraag: ‘moet de persoon met autisme, of de omgeving veranderen?’ En daarop aansluitend: wat is het doel van behandelingen? Wat zou het doel van behandelen moeten zijn? Sander Begeer gaat in op deze vragen en geeft daarbij ook zijn visie op polarisering in autismeveld; de verschillende stromingen binnen autisme. Wat hebben we met elkaar te doen om in verbinding te blijven?

10.10 – 10.40u ‘Omgaan met het eigen autisme’, onderzoek vanuit de Academische Werkplaats Autisme
Door Dr. Kirsten Greaves-Lord programmaleider Academische Werkplaats Autisme, associate professor RUG, sr. onderzoeker Jonx Lentis

Er zijn kwalitatieve interviews afgenomen met mensen met autisme. Daarbij is onder meer uitvraag gedaan naar ‘je plek in de omgeving’. Ook is er veel aandacht voor identiteitsontwikkeling, jezelf zijn en de rol van de diagnose. De onderzoeksresultaten worden officieel in november 2022 gepresenteerd. Tijdens het NIPA-congres geeft ze alvast een sneak preview.


10.40 – 11.05u koffiepauze en Product FLASHES


11.05 – 11.35u Hoe ervaren cliënten de diagnose autisme?

Door Sabine Vriezinga psychiater i.o. Leo Kannerhuis

Sabine Vriezinga interviewde volwassenen met autisme naar hun ervaringen met de diagnose. De aanleiding voor dit onderzoek was dat zij zich verwonderde over o.a. de stijgende prevalentie van autisme, zonder dat we een eenduidig verklaringsmodel hebben voor deze diagnose. Wat zegt dit over autisme, en over hoe patiënten naar de diagnose kijken? Ze stelde de vraag: hoe beleven mensen met autisme het krijgen en vervolgens het leven met deze diagnose? Aan het onderzoek deden zowel mensen mee die lang geleden gediagnosticeerd zijn, als mensen die pas net de diagnose hebben gekregen. De ervaringen van deze mensen bieden handvatten voor hulpverleners om hun patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen, zowel in de ontwikkeling van hun eigen identiteit als in hun relatie met hun omgeving.

11.35 – 12.05u Hoe helpt een psycho-educatie bij het creëren van een omgeving waarin je kunt floreren?
Door Thijs van der Rol, projectleider psycho-educatie NIPA, ervaringsdeskundige

Thijs gaat in op het belang van goede psycho-educatie, schetst welke elementen bijdragen aan een goede psycho-educatie en vertelt over het ontwikkelproces van de NIPA-psycho-educatie.


12.05 – 13.00u Lunchepauze


13.00 – 13.05u Wrap-up ochtend
Door Dagvoorzitter Audrey Mol, PHD, klinisch psycholoog Leo Kannerhuis, voorzitter NIPA, bestuurslid FANN

13.05 – 13.35u De online omgeving
Door Anne van de Beek, ervaringsdeskundige, tekstschrijver

Gaat in op de online omgeving. Online is er een bloeiende community autisme. Ook besteedt ze aandacht aan taal bij autisme: de kwestie identity-first en person-first language.

13.35 – 14.05u Herstel vanuit ander perspectief
Door Ramses Groot, ervaringsdeskundige, werkzaam bij ENIK Recovery College

Herstelwerkgroepen voor en door mensen met autisme zelf. Hoe dragen herstelgroepen bij aan het creëren van een omgeving waarin mensen met autisme kunnen floreren?

14.05 – 14.35u De rol van de ouder
Door Lieve Arnout moeder van 2 zoons met autisme, leidt oudergroepen bij Leo Kannerhuis

Welke zorgen heeft de ouder? Wat kunnen ouders doen om mee een omgeving te creëren waarin mensen met autisme kunnen floreren? Hoe kun je als hulpverlener aansluiten bij de ouder(s)? Hoe zit dat bij adolescenten en volwassenen?


14.35 – 14.55u koffiepauze en Product FLASHES


14.55 – 15.25u [Spreker gezocht]

15.25 – 16.10u Stel het wordt normaal om af te wijken
Door Trudy Dehue, emeritus hoogleraar wetenschapsonderzoek

Beschrijven we bepaalde eigenschappen als ‘adhd’ of ‘autisme’ dan is dat geen neutrale inkadering ervan, en ook geen kwestie van biologie. Die eigenschappen worden dan immers tot stoornis verkláárd. Welke menselijke kenmerken, biologisch verankerd of niet, als zodanig moeten gelden, kan de natuur nooit voor ons uitmaken. Het zijn psychiaters die ze met het woord stoornis tot hun terrein verklaarden, en tegenwoordig dringen leken ook bij de psychiatrie aan om nieuwe of minder heftige kenmerken als psychiatrische stoornis te gaan bezien.

Een dergelijke inkadering kán een zinnige oplossing zijn, en veel mensen ontlenen ook troost aan een diagnose voor zichzelf of hun kind. Dat komt doordat deze een verontschuldiging biedt voor hoe ze zijn. Maar waarom hebben steeds meer mensen daar kennelijk een verontschuldiging voor nodig? En als mensen zeggen een stoornis te hebben zonder dat ze aan de officiële criteria voldoen, raakt het hek dan niet van de dam? In haar lezing zal Dehue haar antwoorden op dergelijke vragen voorleggen ter discussie voor meteen of later.

16.10 – 16.15u Dagafsluiting
Door Dagvoorzitter Audrey Mol, PHD, klinisch psycholoog Leo Kannerhuis, voorzitter NIPA, bestuurslid FANN

Back To Top