Skip to: Onderzoek naar eetstoornissen en autisme

Kenniscentrum Phrenos website

Onderzoek naar eetstoornissen en autisme

In de (hoog)specialistische zorg voor mensen met eetstoornissen zien we steeds vaker cliënten (met name vrouwen) die naast een eetstoornis ook een autismespectrumstoornis hebben. De laatste paar jaar richt zich ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek op de rol van autisme bij het ontstaan, behandelen en herstellen van een eetstoornis. Want vermoedelijk speelt autisme een belangrijkere rol hierin dan tot nu toe werd aangenomen.

Zo weten we uit wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld dat tussen de 50% en 80% van de mensen met autisme eetproblemen ervaren. Vooral vrouwen met autisme hebben een verhoogde kans om een eetstoornis te ontwikkelen. Uit klinische observatie blijkt daarnaast dat de combinatie van een eetstoornis en autisme vaak gepaard gaat met een zeer beperkt dagelijks functioneren, een ernstige(re) klinische presentatie aan het begin van de behandeling en een lange weg naar herstel doordat beschikbare behandelingen nog onvoldoende effectief zijn.

Sabrina Schröder, psycholoog en promovenda bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld, doet in samenwerking met het Autisme Expertisecentrum onderzoek naar de samenhang tussen autisme en eetstoornissen. Het onderzoek is er op gericht om inzicht te krijgen in het eetgedrag van autistische vrouwen met een eetstoornis om uiteindelijk deze cliënten betere zorg te kunnen bieden. Het eetgedrag van vrouwen met een eetstoornis (zonder autisme) wordt vergeleken met het eetgedrag van autistische vrouwen zonder eetstoornis. Daarnaast wordt er onderzocht of hun gedachtes en gedrag rondom eten samenhangen met andere (comorbide) problemen.

Gebaseerd op opgedane inzichten tijdens dit promotietraject is er binnen Rintveld een speciaal Zorgpad Autisme voor cliënten met een eetstoornis en comorbide autisme geïmplementeerd. Dit zorgpad bestaat uit een combinatie van diagnostiek, psycho-educatie en aanvullende behandelmodules gericht op de samenhang tussen eetstoornis en autisme.

Wil je meer weten over de actuele stand van zaken wat betreft wetenschappelijk onderzoek rondom autisme en eetproblemen/eetstoornissen en hoe een behandeling bij cliënten met deze combinatie eruit kan zien? Meld je dan aan voor het NIPA-lunchwebinar van Sabrina Schröder op 19 juni a.s.

 

Afbeelding van Freepik.

Back To Top