Skip to: Symposium ‘De hokjes voorbij’

Kenniscentrum Phrenos website

Symposium ‘De hokjes voorbij’

Voor inclusie van mensen met een psychische aandoening is steeds meer aandacht. Terecht, want stigma is een fors probleem waar veel mensen last van hebben. Er is al veel kennis opgedaan: uit ervaring, de beroepspraktijk en de wetenschap. Maar deze kennis blijft vaak binnen de grenzen van vak- en werkgebied. Het symposium ‘De hokjes voorbij’ op vrijdag 18 juni 2021, brengt daar verandering in.

Stigma rond psychische problematiek

Het symposium biedt iedereen die te maken krijgt met stigma rond psychische problematiek – ervaringsdeskundigen, hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers, mediaprofessionals, juristen, en wie voor zo’n beroep in opleiding is – de kans om over de grenzen van de vakgebieden heen te kijken, de nieuwste kennis op te doen en uit te wisselen.

Internationale experts

Tijdens het symposium geven internationale experts presentaties, vinden rondetafeldiscussies plaats en is er een ruime keuze aan workshops. De online bijeenkomst duurt van 12.30 – 17.00 uur en wordt georganiseerd door de Open Universiteit, Samen Sterk Zonder Stigma en Kenniscentrum Phrenos.

Voor wie

In het bijzonder nodigen wij (aankomende) professionals uit alle vakgebieden uit bijvoorbeeld:

  • psychiatrie, psychologie en social work
  • journalisten en filmmakers
  • en iedereen die in werk of opleiding bezig is met sociale inclusie en mensenrechten.

Verrijk je kennis en vind het antwoord op je vragen rondom stigma tijdens ‘De hokjes voorbij’.

Meer informatie en aanmelden

Vrijdag, 18 juni 2021


12:30 - 17:00

Back To Top