Skip to: Handreiking Aan de slag met wachttijden autisme

Kenniscentrum Phrenos website

  • Inhoud In deze handreiking worden twee aanbevelingen uit het Adviesrapport wachttijden autisme van het NIPA uitgewerkt. Het betreft de aanbeveling ‘het organiseren van ondersteuning en support tijdens wachttijd’  en de aanbeveling ‘scholing en samenwerking’. Deze laatste  is meer specifiek verwoord als ‘inzet van interne en externe consultatie, kennisoverdracht en scholing’. Bekijk ook het Adviesrapport wachttijden […]

  • MoVIT, het Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling, is een nieuwe eend in de bijt van uitwisseling, audit, certificering en toetsing. Het onderscheidende element van MoVIT is dat het zich primair richt op het creëren van leerervaringen voor een brede groep van betrokkenen, variërend van professionals, cliënten, naasten tot maatschappelijke partners. Dit noemen we het triade-team.

  • Conceal or reveal (CORAL) is een hulp bij de keuze om werkgevers over een psychische aandoening te informeren. De brochure is al langere tijd in gebruik in Engeland en daar zijn er goede ervaringen mee opgedaan. Gestimuleerd door hun enthousiasme heeft Kenniscentrum Phrenos de brochure laten vertalen.

  • Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met psychische problemen of aandoeningen. Voor professionals binnen gemeenten, bijvoorbeeld bij een Wmo-loket of in een sociaal wijkteam, zijn er veel nieuwe taken bijgekomen. Ook voor partijen die daarvoor samenwerken met de gemeenten, zoals de huisarts en de praktijkondersteuners GGz, is dit een […]

  • De Standaard Vroege Psychose is een checklist voor kwalitatief goede psychosezorg, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en mening van opinieleiders.

Back To Top