Skip to: Wegwijzer Stigmabestrijding

Kenniscentrum Phrenos website

Wegwijzer Stigmabestrijding

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz
2014
Gerdie Kienhorst
Kenniscentrum Phrenos, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, GGz Drenthe
 

Stigmatisering van psychische aandoeningen zorgt voor veel psychisch lijden. Destigmatisering staat dan ook hoog op de (beleids)agenda en ontwikkelt zich in een geestelijke gezondheidszorg die herstelondersteunende zorg serieus neemt, in snel tempo van bijzaak naar hoofdzaak. Het grote belang is de bevordering van persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychische aandoeningen. De Wegwijzer Stigmabestrijding geeft handen en voeten aan destigmatisering in de GGz door bewustwording van stigmatisering en de gevolgen ervan door aandacht voor de achtergronden, feiten en cijfers. Tevens biedt de wegwijzer praktische handvatten voor ggz-professionals die lokaal en in samenwerking met (ex-)cliënten iets willen doen tegen stigma. Voortbouwend op een inspirerende wereldreis van Kim Helmus langs anti-stigma-initiatieven hebben Kenniscentrum Phrenos, Samen Sterk zonder Stigma en GGz Drenthe de handen ineen geslagen om veelbelovende interventies op het gebied van stigmabestrijding en destigmatisering verder in Nederland te verspreiden. Daarvan is de Wegwijzer het resultaat.

Wat biedt de Wegwijzer Stigmabestrijding?
Veel achtergronden, feiten en cijfers over stigmatisering. Vooral ook belangrijke lessen die zijn opgedaan in 15 jaar onderzoek en praktijk over wat werkt tegen stigmatisering. Lees over moderne uitgangspunten bij stigmabestrijding! Tevens levensverhalen vertellen, normaliseren, positief gelijkwaardig contact, gerichte voorlichting en bewust maken: het werkt!
Met de Wegwijzer heb je als professional of ervaringswerker in de GGz de beschikking over up-to-date achtergrondinfo, suggesties én praktische handvatten om zelf actief bij te dragen aan destigmatisering.

Voor wie?
Voor professionals, ervaringswerkers, beleidsmakers maar ook bestuurders in de GGz. De Wegwijzer biedt ook interessante informatie voor (ex)-cliënten, cliëntorganisaties, familie-organisaties en lokale initiatieven die zijdelings of indirect te maken hebben met (verminderen van) stigma.
Gemeenten en professionals in het welzijnswerk die via nieuwe sociale wijkteams het wijkgerichte werken binnen de Wmo gestalte geven en met stigmatisering te maken krijgen, kunnen hun voordeel doen met de lessen, praktijken en voorbeelden van de Wegwijzer.

Je kunt de Wegwijzer als geheel downloaden: Wegwijzer Stigmabestrijding. Je kunt ook alleen de theoretische achtergrond downloaden.

Alle in de Wegwijzer Stigmabestrijding besproken interventies zijn afzonderlijk te downloaden.

Veelbelovende praktijk en inspirerende voorbeelden:

 1. Uit de kast – Coming out Proud, VS 37
 2. Kijk achter het etiket – Beyond the Label, Canada 39
 3. In Our Own Voice NAMI – National Alliance on Mental Illness, VS 41
 4. SOLVE Sharing our Lives, Voices and Experience – Mental Health Alliance, San Francisco, VS 43
 5. Keuzehulp Openheid rond werk – CORAL-DA conceal or reveal decision-aid, UK 45
 6. Wijk en psychiatrie 48
 7. Photovoice 51
 8. Kijk mij nou! – Herstel in Beeld, Nederland 55
 9. Mensenbieb – Living Library, Human Library, internationaal 57
 10. Wie is er nou raar!? – Modulair lespakket voor jongeren, Nederland 60
 11. Muziek maakt van zijn hart geen moordkuil. Jij toch ook niet? – Music Feedback, Australië 62
 12. Vijf mentale opkikkers per dag – MindApples©, UK 65
 13. Een Steekje Los – online-game en bordspel, Nederland 68
 14. Gezien of niet? Verbeeldingen in de ggz 70

Geef feedback en werk mee aan kennisdelen!
Iedereen is vrij om gebruik te maken van de inhoud van de Wegwijzer en die zo veel mogelijk te verspreiden. Heel graag horen we wat je als gebruiker vindt van de Wegwijzer. Voor feedback (vragen, opmerkingen, suggesties, commentaar) of het delen van ervaringen die je opdoet met lessen, voorbeelden en praktijken: mail de penvoerder namens de stuurgroep, Gerdie Kienhorst (wegwijzer@sststigma.nl). Je krijgt altijd antwoord.

Back To Top