Skip to: Werken met WRAP. Duurzamer aan het werk? Brochure

Kenniscentrum Phrenos website

Werken met WRAP. Duurzamer aan het werk? Brochure

Werken met WRAP – Duurzamer aan het werk?
2015
Dienke Boertien, Nicole van Erp, Harry Michon
Trimbos Instituut / Kenniscentrum Phrenos

Na een periode van psychische ontwrichting en psychische kwetsbaarheid is het voor mensen vaak moeilijk de draad van het leven weer op te pakken. IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een methode waarin de trajectbegeleider samen met iedereen die in zorg is bij de ggz en aan het werk wil op zoek gaat naar een baan. WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een zelfhulpinstrument dat helpt om zelf sturing te geven aan het proces van herstel.

Vanaf 2011 is er een onderzoek gedaan naar hoe WRAP en IPS elkaar kunnen versterken om mensen te helpen hun baan te behouden. Onderzoeksvragen waren:
– Wat is de meerwaarde van herstel en zelfmanagement op duurzaam werk?
– Hoe kan arbeidsbegeleiding hierbij aansluiten om herstel te ondersteunen?

In deze brochure staan de resultaten van het onderzoek en een aantal aanbevelingen naar aanleiding van die resultaten.

Back To Top