Skip to: Wegwijzer naar ondersteuning Wmo

Kenniscentrum Phrenos website

Wegwijzer naar ondersteuning Wmo

Wegwijzer naar ondersteuning Wmo
2015
Pieterjan van Delden, Sophie van der Spek, Jaap van Weeghel en Chrisje Couwenbergh
VNG in samenwerking met RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met psychische problemen of aandoeningen. Voor professionals binnen gemeenten, bijvoorbeeld bij een Wmo-loket of in een sociaal wijkteam, zijn er veel nieuwe taken bijgekomen. Ook voor partijen die daarvoor samenwerken met de gemeenten, zoals de huisarts en de praktijkondersteuners GGz, is dit een nieuwe situatie. Om al deze professionals een handvat te geven, kregen Kenniscentrum Phrenos en Adviesbureau Andersson Elffers Felix de opdracht van de leden van de landelijke Werkgroep transitie langdurige GGz onder aansturing van de gezamenlijke aanbieders (GGz Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie) en de VNG  om de ‘Wegwijzer naar ondersteuning Wmo’ voor mensen met psychische problemen/aandoeningen’ te maken.

De wegwijzer is gericht op alle professionals die cliënten met psychische problemen/aandoeningen willen toeleiden naar het juiste ondersteuningsaanbod binnen de Wmo. Om deze cliënten goed te kunnen helpen is een verheldering van (mogelijke) psychische problemen nodig om in te schatten welke ondersteuning moet worden ingezet en welke aanvullende zorg daarbij eventueel nodig is.
Omdat gemeenten veelal hun eigen standaardmethoden en instrumenten hanteren om informatie over de bestaande behoeften te verzamelen, is ervoor gekozen om deze wegwijzer modulair op te bouwen. Zo is hij aanvullend op de eigen praktijk en kan hij als wegwijzer worden ingezet om op basis van alle verzamelde informatie de juiste vervolgroute te kiezen voor ondersteuning.

De wegwijzer bevat drie onderdelen, die u naar behoefte kunt gebruiken:

  • Verheldering (vermoeden) psychische problemen
  • Graadmeter keuzes voor type(n) en niveau(s) van ondersteuning en verwijzing (algemene en/of maatwerk voorzieningen)
  • Checklist Beschermd wonen
Back To Top