Skip to: Implementatie-onderzoek WRAP legt kansen en knelpunten in samenwerking bloot

Kenniscentrum Phrenos website

 • Vorig jaar is Phrenos samen met het Trimbos-instituut het implementatieonderzoek ‘Vergroten toegankelijkheid WRAP (Wellness Recovery Action Plan)’ gestart. Het project is inmiddels het laatste halfjaar ingegaan. Hieronder volgt een update over het verloop van het onderzoek. Samenwerking in de regio’s De zes organisaties Enik, Haarlem en Meer, Fameus, HerstelTalent, IxtaNoa en GGz Oost-Brabant hebben samen […]

 • Om netwerkpsychiatrie in de praktijk te brengen, is in november 2021 een doorbraakproject gestart waarin 12 regio’s aan de slag zijn gegaan met het implementeren van netwerkpsychiatrie. De eerste signalen van cliënten, naasten, ggz-aanbieders, gemeenten en huisartsen zijn positief, maar er is behoefte aan meer inzicht in de uitkomsten op cliënt-, team en regioniveau. Daarom […]

 • Vanuit het Lerend netwerk leefstijl en somatische gezondheid van Kenniscentrum Phrenos is het initiatief genomen om gezamenlijk beter inzicht te krijgen op somatische screening bij mensen met ernstige psychische problemen in de gespecialiseerde ggz. De resultaten van dit onderzoek zijn recentelijk gepubliceerd in Comprehensive Psychiatry en is te vinden via deze link. Achtergrond Mensen met […]

 • De Nederlandse ggz en Verslavingskunde Nederland hebben een handreiking voor gemeenten gemaakt. Hierin bieden ze handvatten voor gezondheidsbevordering in samenwerking met ggz- en verslavingspreventie. Deze handreiking ondersteunt medewerkers van gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van het plan van aanpak voor Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) voor […]

 • Kenniscentrum Phrenos is door Tranzo, Tilburg University benaderd om de resultaten uit het promotieonderzoek van Kim Janssens te bewerken tot een cursuspakket voor professionals die betrokken zijn bij de arbeidsintegratie van werkzoekenden met psychische problemen. Hiermee wordt deze kennis toegankelijk gemaakt voor alle werkzoekenden met mentale problemen die hier baat bij hebben. Kenniscentrum Phrenos heeft […]

 • Onlangs heeft Kenniscentrum Phrenos, in samenwerking met Amsterdam UMC locatie AMC en UMCG, een meta-analyse gepubliceerd in Journal of Psychiatric Research over het beloop van symptomen bij mensen met een psychosespectrumstoornis, ook wel schizofreniespectrumstoornis genoemd, in verschillende fasen van hun aandoening. De publicatie is hier te vinden en de samenvatting kunt u hieronder lezen. De […]

 • Renkum is de eerste gemeente in Nederland die de functie Zorgverbinder heeft ontwikkeld omdat steeds meer inwoners psychische problemen hebben. De Zorgverbinder bundelt krachten van de gemeente, RIBW, de politie, Welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar, woningbouwcoöperatie Vivare, de GGD, en ggz-instelling Pro persona. Zo wil men mensen met ernstige psychische problemen beter en sneller helpen. Hulp […]

 • Marlieke de Jonge, stafmedewerker Empowerment bij Lentis heeft een boekje geschreven met tips en ervaringen van en voor mensen die leven met psychosegevoeligheid. Hiervoor verzamelde zij 100% ervaringskennis. Zij schrijft over psychosegevoeligheid: “Psychosegevoeligheid is iets anders dan het meemaken van een (eenmalige) psychose-episode. Kort samengevat is het leven met een brein dat informatie anders verwerkt […]

 • Kenniscentrum Phrenos werkt in 2022-2023 aan het door-ontwikkelen van de IPS-methode voor mensen met onderwijsvraagstukken. We brengen bevorderende en belemmerende factoren in kaart, vullen de IPS-training aan met modules over IPS-O en ontwikkelen tools voor trajectbegeleiders om mensen op weg te helpen bij hun opleiding. Pilots gestart In het afgelopen studiejaar zijn deze tools door […]

 • Phrenos biedt een nieuwe training voor gepreksbegeleiders aan om de methode In gesprek over zin beschikbaar te kunnen maken. De training vindt plaats op woensdag 15 november en woensdag 22 november 2023 van 10.00-15.00 uur. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. Het doel van deze training is om open, laagdrempelig, zonder vooropgezet doel en […]

 • In april 2023 is het project BE-Grip van start gegaan. In dit project werkt Kenniscentrum Phrenos samen met MIND, ESHPM, Verwey-Jonker Instituut, CCE, de Nederlandse ggz, VNG, Valente, Movisie, Trimbos-instituut, CCV en IVO aan een betere aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. Begeleiding en Evaluatie grip op onbegrip (BE-grip) Vanuit het ZonMw Actieprogramma Grip op […]

 • Op 28 september 2023 vindt het Nationale Psychose Congres plaats, voorafgegaan door de Masterclass van het Netwerk Vroege Psychose (NVP) op 27 september.  Als iemand een psychose krijgt, raakt dat niet alleen de persoon  zelf, maar het heeft ook invloed op de personen eromheen, de directe naasten én onze samenleving. Tijdens het congres gaan we […]

Back To Top