Skip to: Oproep tot voorstel workshop Het Nationale Psychosecongres 2024

Kenniscentrum Phrenos website

 • Op donderdag 3 oktober 2024 organiseert Kenniscentrum Phrenos Het Nationale Psychosecongres in Congrescentrum Antropia in Driebergen. Deze dag staat in het teken van naasten van mensen met een psychosegevoeligheid. We belichten dit thema vanuit verschillende perspectieven, van persoonlijke ervaringen van mensen met een kwetsbaarheid voor psychosen en hun naasten tot wetenschappelijk onderzoek. Geheel passend binnen […]

 • Op 6 maart aanstaande, tijdens de Phrenos werkconferentie, wordt voor de tweede maal de Jaap van Weeghel-penning uitgereikt. Maar liefst 30 praktijken werden voorgedragen voor deze prijs. Het waren stuk voor stuk praktijken die werken aan maatschappelijke participatie en burgerschap van mensen met (ernstige) psychische problemen. Goed nieuws dus voor de praktijk in Nederland! De […]

 • Zoek je naar een manier om meer zicht en grip te krijgen op de samenhang en kwaliteit van de zorg en ondersteuning in jouw werkgebied? En wat je daarin kan verbeteren? Een Klantreis Plus helpt je daarbij. Klantreis Plus De klantreis is een onderdeel van het Kompas Ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe […]

 • Kenniscentrum Phrenos wil in samenwerking met Kenniscentrum Sport en Bewegen en de Nederlandse ggz een digitale kenniswerkplaats oprichten over de inzet van sport en bewegen in de ggz. In deze kenniswerkplaats willen we goede praktijken delen, een overzicht bieden van beweeginterventies en kennis en onderzoek rondom sport en bewegen delen. Zo hebben we alles op […]

 • Op 9 januari 2024 is het begeleidingsprogramma van BE-grip van start gegaan met een online startbijeenkomst. Maar liefst 45 projectleiders en projectbetrokkenen van regionale kenniswerkplaatsen en domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg & veiligheid waren hierbij aanwezig. Het begeleidingsprogramma Het begeleidingsprogramma is het afgelopen halfjaar ontwikkeld door de consortiumleden van BE-grip. Zij deden zit […]

 • Eind 2023 is de e-learning Netwerkintake beschikbaar gekomen, welke is ontwikkeld door UMC-Utrecht. In het Doorbraakproject Netwerkpsychiatrie dat in november 2023 is afgerond werkten de doorbraakteams onder andere aan het implementeren van de netwerkintake. De Netwerkintake is een werkwijze voor behandelaren die handvaten biedt voor een holistische benadering van mensen met mentale ontregeling. Met behulp […]

 • Begin 2024 starten Kenniscentrum Phrenos en VGGNet met het Doorbraakproject LVB. Er zijn al vier ggz-organisaties die in dit project meedoen, maar er is nog ruimte voor enkele andere organisaties die ook willen profiteren van het doorbraakproject, om zo de zorg die zij leveren bestendig te maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) […]

 • Met veel genoegen kunnen we het nieuws brengen dat Jan-Willem Bedeaux, bestuurder van RIBW Overijssel Maatschappelijke GGZ, per 1 januari 2024 toetreedt tot het bestuur van Kenniscentrum Phrenos. Hij volgt hiermee Marina Hesen op die in het bestuur vanuit de RIBW Brabant de portefeuille vertegenwoordigde op het gebied van begeleid en beschermd wonen. Marina Hesen […]

 • Nieuw instrument helpt zorg en ondersteuning aan mensen met ernstige psychische problemen en hun naasten verbeteren. Onlangs is een vernieuwde versie verschenen van het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe sociaal domein en ggz kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie. Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde dit instrument om professionals samen met hulpvragers, hun […]

 • Phrenos zoekt een medewerker voor diverse projecten waarbij leren & verbeteren centraal staat. Wil jij bijdragen aan betere zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? En wil jij ook kennis ontwikkelen en delen op een manier die echt zijn weg weet te vinden naar de praktijk in de ggz en het sociaal domein? […]

 • Kenniscentrum Phrenos heeft, in samenwerking met Hoofdzaak Werk, Divosa en GGZ Dataportaal (onderdeel van Akwa GGZ), de eerste versie van het openbaar dashboard van de landelijke werkmonitor beschikbaar gesteld U kunt deze direct inzien via: https://werkmonitor.ggzdataportaal.nl/landelijk. Waarom een openbaar dashboard? Kenniscentrum Phrenos voert, sinds eind 2022, in opdracht van Hoofdzaak Werk de landelijke werkmonitor uit. […]

 • Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe psycho-educatie voor jongvolwassenen met een psychose-ervaring en hun naasten. Hierin wisselen cliënten, naasten en hulpverleners in negen gezamenlijke themabijeenkomsten vragen, kennis en ervaringen uit. Deze uitwisseling ondersteunt het herstel van balans van de cliënt, van de naasten en van het persoonlijke netwerk. Alle deelnemers leren van […]

Back To Top