Skip to: Interactieve landkaart geeft inzicht in projecten rond onbegrepen gedrag

Kenniscentrum Phrenos website

Interactieve landkaart geeft inzicht in projecten rond onbegrepen gedrag

Er zijn tientallen projecten vanuit het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip bezig om de samenwerking rondom mensen met onbegrepen gedrag vorm te geven. Vanaf nu zijn die in 1 oogopslag te bekijken via een online interactieve landkaart.

‘Als je op een van de projecten klikt, worden direct de gemeenten op de kaart gearceerd waarbinnen het project actief is’, legt programmasecretaris Rein Postma uit. ‘Ook zie je een pop-up met basisinformatie over het project, zoals het type project, hoofdorganisatie en subthema’s waar het project zich mee bezighoudt.’ Vervolgens kun je via de pop-up makkelijk naar de betreffende projectpagina gaan, waar meer gedetailleerde informatie over het project staat.

“Heel mooi om zo inzichtelijk te hebben op hoeveel plekken er wordt gewerkt aan de beste passende zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers.”
Rein Postma – programmasecretaris Actieprogramma Grip op Onbegrip

Sterke netwerken voor mensen met onbegrepen gedrag

Vanaf 2021 zet het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip in op sterke netwerken voor mensen die de grip op hun leven kwijt zijn of (lijken te) raken. Sindsdien zijn er veel regio’s aan de slag gegaan met een project om samen te werken, leren en verbeteren om de beste zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met onbegrepen gedrag. Postma: ‘Neem bijvoorbeeld de Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. Als je daarop filtert in de kaart, zie je dat ze door heel Nederland zijn gestart. Heel mooi om zo inzichtelijk te hebben op hoeveel plekken wordt gewerkt aan de beste zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers.’

Handig hulpmiddel voor overzicht in de regio

De interactieve landkaart is een handige tool om je te oriënteren op initiatieven rondom onbegrepen gedrag die in je eigen regio lopen of al zijn afgerond. Dit geldt voor projectleiders, maar ook voor andere partijen en organisaties die zich bezig houden met de aanpak rond onbegrepen gedrag. ‘Ook voor bijvoorbeeld de regioadviseurs Zorg en Veiligheid, beleidsmakers, en de zorg- en veiligheidshuizen biedt dit een handig overzicht. Niet alleen waar, maar ook hoe er rond onbegrepen gedrag wordt samengewerkt is nu makkelijk in te zien.’

Projecten in Caribisch Nederland met Haagse postcode

‘Om praktische redenen is er voor gekozen om projecten uit Caribisch Nederland de postcode van ZonMw te geven op deze kaart’, legt Postma uit. ‘Anders is de kans groot dat mensen deze projecten over het hoofd zien, wat zonde zou zijn. Ik geloof dat we veel kunnen leren van projecten in deze regio. Het is een belangrijk onderdeel van ons actieprogramma dat in alle delen van ons Koninkrijk wordt gewerkt voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.’

Toekomst Actieprogramma Grip op Onbegrip

De interactieve landkaart wordt steeds bijgewerkt als er nieuwe projecten starten. Onlangs werd het bericht gedeeld dat 2024 het laatste jaar is waarin grote subsidies kunnen worden aangevraagd, en dus starten over niet al te lang ook de laatste grote projecten binnen het Actieprogramma Grip op Onbegrip. ‘Maar’, stelt Postma, ‘er komen ook andere projecten aan. Zo komt er binnenkort een subsidieronde rondom ervaringsdeskundigheid aan en zullen we een subsidie openen die is gefocust op onderwijs voor huidige en toekomstige professionals.’ Met deze interactieve landkaart heb je altijd het complete overzicht van waar we met ons actieprogramma mee bezig zijn in heel Nederland: het bouwen van sterke netwerken voor mensen die tijdelijk de grip op hun leven kwijt zijn.

Back To Top