Skip to: Oproep postervoorstellen voor Het Nationale Psychose Congres

Kenniscentrum Phrenos website

Oproep postervoorstellen voor Het Nationale Psychose Congres

Tijdens Het Nationale Psychose Congres “Een psychose heb je niet alleen”, 3 oktober 2024 is er gelegenheid posters te presenteren. U kunt hiervoor postervoorstellen indienen. Uw werk zal dan tijdens het congres onder de aandacht komen van veel hulpverleners, cliënten, naasten, onderzoekers en beleidsmakers.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke posters en zorginnovatieve posterpresentaties.
Met zorginnovatie wordt o.a. bedoeld: nieuwe initiatieven in de zorg, presentatie van een zorgprogramma, evaluatie van een zorgprogramma of een initiatief van een patiënten- of oudervereniging.

Voorstellen kunnen tot uiterlijk donderdag 31 augustus worden ingediend via dit formulier

(Flits)presentatie

De congrescommissie bekijkt de ingediende voorstellen en selecteert een bij het programma passende poster voor een flitspresentatie van 10 minuten in het plenaire ochtendprogramma.
Ook worden de posters – in pdf – door de presentatoren digitaal toegestuurd aan Kenniscentrum Phrenos. Deze posters worden op de website van Phrenos geplaatst.

Spelregels voor de postermarkt

Tijdens het congres worden de posters tentoongesteld. De presentator wordt geacht zichzelf aan te melden voor het congres, voor u geldt een korting van € 50,- op de deelnameprijs. De posters worden door de presentatoren zelf aangeleverd op het congres in het staand formaat A0 of A1 en moeten op de congres dag vóór 09.00 uur worden opgehangen.

Gedurende de koffiepauzes en tijdens de lunch wordt van de presentatoren verwacht bij de posters aanwezig te zijn en vragen te beantwoorden van deelnemers.

Er is een publieksprijs beschikbaar van € 250,-. De deelnemers beoordelen op de dag zelf de posters. De prijsuitreiking vindt plaats om circa 16.30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over en aanmelden voor het Nationale Psychose Congres 2024: een psychose heb je niet alleen.

Aanmeldformulier Postervoorstellen

 

Back To Top