Skip to: Lunchwebinarreeks destigmatisering in de ggz

Kenniscentrum Phrenos website

Lunchwebinarreeks destigmatisering in de ggz

Dit najaar organiseert Kenniscentrum Phrenos een lunchwebinarreeks over destigmatisering in de ggz. Tijdens de webinars geven we podium aan inspirerende sprekers op het gebied van stigma, bijvoorbeeld good pratices, wetenschappers-aan-het-woord, destigmatool in de spotlight, de rol van taal.

Met deze lunchwebinarreeks willen we inspireren, meer bewustzijn creëren en kennis vergroten over stigma en destigmatisering en praktische handvatten geven voor destigmatiserend werken.

Voor wie

De webinars zijn bedoeld voor iedereen die in de ggz werkt; (ervaringsdeskundige) zorgverleners, begeleiders, beleidsmakers, onderzoekers, bestuurders, managers, etc.

Medewerkers van Phrenos-lidorganisaties kunnen gratis deelnemen. Geen lid van Phrenos maar wel interesse om deel te nemen? Voor € 20 per webinar, of € 100 voor de hele reeks, kun je deelnemen.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Programma

1. Woensdag 14 september 12.00 tot 13.00u

Prof. dr. Floortje Scheepers, directeur wetenschap Phrenos, hoogleraar Innovatie bij UMCU staat in haar presentatie stil bij verschillende perspectieven op psychische kwetsbaarheid.

Hoe perspectief wisseling ook kan bijdragen aan betere inzichten en de rol die taal speelt. Taal is onze zegen en vloek tegelijk. Hoewel taal ons veel brengt kan het ook epistemologisch onrecht veroorzaken. Hoe gaan we daarmee om in de praktijk?

2. Woensdag 2 november 12.00 tot 13.00u

Job van den Heuvel, directeur behandelzaken bij GGZ Rivierduinen gaat in op het proces van duurzaam verankeren van thema stigma binnen GGZ Rivierduinen.

Onze cliënten en hun naasten hebben met vele hulpverleners, gemeenten, instanties, etc. te maken. Overal is er sprake van (onbewust) stigma en zelfstigma. Hulpverleners stigmatiseren zelf ook. Dit heeft grote invloed op het herstel en perspectief van onze cliënten en hun naasten. GGZ Rivierduinen is enkele jaren geleden gestart met een bewustwordingscampagne. Wat op vele wijzen vervolgd is. Ons inziens moeten er op verschillende plekken binnen en buiten de organisatie voortdurend prikkels gegeven worden. Hoe doen wij dat? En wat zijn de geleerde lessen?

3. Woensdag 7 december 12.00 tot 13.00u

Elize Noorman, trainer destigmatiserend werken bij Kwintes en Wendy Albers, onderzoeker bij Kwintes over hoe de door Kwintes ontwikkelde training bijdraagt aan destigmatiserend werken binnen de organisatie

Bewustwording en reflectief vermogen zijn nodig als je als hulpverlener in de ggz destigmatiserend wilt handelen. Maar hoe zorg je ervoor dat je dit (meer) ontwikkelt, en op welke manier kun je hier als team een visie op maken zodat er gezamenlijk aandacht is en blijft voor dit thema en jullie er actief mee aan de slag gaan?

Door het inzetten van de Quickscan Destigmatisering wordt achterhaald welke kennis en vaardigheden rondom het thema bij hen nog missen, en wat nodig is om dit te verkrijgen. De teamtraining ‘Destigmatiserend handelen in de GGZ’ wordt daardoor naar behoefte en op maat gemaakt voor teams. De teamtraining wordt gegeven in samenwerking met een ervaringsdeskundige, om hulpverleners naast theoretische kennis een verhelderend beeld vanuit het cliëntperspectief te geven.

4. Woensdag 11 januari ‘23 12.00 tot 13.00u

Dr. Caroline Harnacke, senior onderzoeker/projectleider bij Movisie over wat we kunnen leren over destigmatiseren vanuit de invalshoek discriminatie.

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben net als mensen met een fysieke beperking op tal van vlakken te maken met stigmatisering en discriminatie. Ook discriminatie op basis van huidskleur en etniciteit is een hardnekkig probleem. De vraag is daarom hoe discriminatie en stigmatisering verminderd kunnen worden. In Nederland zijn er verschillende landelijke en lokale aanpakken ontwikkeld om verschillende vormen van discriminatie en stigmatisering te voorkomen en te verminderen. Maar welke aanpak is effectief? Deze vraag staat centraal in dit lunchwebinar.

5. Woensdag 8 februari ’23 12.00 tot 13.00u

Eva Persoon, gz-psycholoog i.o. tot specialist en Cecil Prins, kinder- en jeugdpsychiater en promovendus bij GGZ Drenthe over communiceren over diagnoses met jongvolwassenen en hun ouders.
 
Psychiatrische aandoeningen bij jongvolwassenen en de stigmatisering die ermee gepaard gaat vormen een belasting voor de persoon zelf, diens familie, en hun onderlinge relatie. En dat terwijl verbondenheid met naasten juist belangrijk is voor het herstelproces van cliënten. Onder andere de manier waarop er door cliënten en naasten naar de diagnose gekeken wordt (hun perceptie), is van invloed op het herstelproces. Dit kan beïnvloed worden door hoe er door hulpverleners met patiënten en naasten gecommuniceerd wordt.

Cecil en Eva onderzoeken hoe jongvolwassen cliënten en hun ouders de communicatie door ggz-hulpverleners over de psychiatrische diagnose ervaren. Wat betekent dit voor hoe ze naar de diagnose en zichzelf kijken, hoe ze daar onderling met elkaar over praten, en hun onderlinge relatie? In deze lunchwebinar presenteren zij de eerste bevindingen van dit onderzoek.

6. Woensdag 8 maart 12.00 tot 13.00u [verplaatst van 12 oktober 2022]

Anne van Winkelhof, ervaringsdeskundige, vertelt over haar eigen ervaringen met (zelf)stigma, zowel vanuit patiëntenperspectief als het perspectief van ervaringsdeskundig hulpverlener.


Hoewel stigmatisering in de ggz in een klein hoekje kan zitten, zoals een enkel woord of handeling, kunnen de gevolgen voor herstel aanzienlijk zijn. Destigmatiserend werken in de ggz is dus van groot belang. Maar wat is dat eigenlijk? Anne neemt je mee in haar zoektocht naar wat volgens haar de kern van destigmatisering werken is: authentiek contact.

Meld je aan!

Je kunt je eenvoudig aanmelden via het aanmeldformulier.

Medewerkers van Phrenos-lidorganisaties kunnen de luchwebinars gratis volgen. Geen lid van Phrenos maar wel interesse om deel te nemen? Voor € 20 per webinar, of € 100 voor de hele reeks, kun je deelnemen.

Back To Top