Skip to: Meer weten over POD?

Kenniscentrum Phrenos website

Meer weten over POD?

Meer informatie over de methodiek vindt u op Peer-supported Open Dialogue (POD)

Wanneer uw team nader kennis wil maken met POD kunnen we u een introductieworkshop aanbieden.

Phrenos biedt bovendien POD-trainingen op verschillende niveaus aan:

Training Peer-supported Open Dialogue POD

Landelijke na- en bijscholing POD

Desgewenst brengen we u graag in contact met een POD-hulpverlener die u meer over de praktijk kan vertellen. Stuurt u dan een mail aan Dienke Boertien

Waar wordt POD-hulp aangeboden?

POD wordt nu aangeboden bij een beperkt aantal reguliere ggz-organisaties:

Buiten de reguliere ggz kunt u terecht bij Het Blauwe Paard. Zij bieden POD-gesprekken aan. Voor informatie kunt u contact opnemen met Dirk Corstens, psychiater en geschoold in POD.

Praktijkonderzoek

In onderstaande artikelen kunt u lezen over ervaringen met POD in de praktijk:

  • Catherine Kinane et al. Peer supported Open Dialogue in the National Health Service: implementing and evaluating a new approach to Mental Health Care BMC Psychiatry (2022) 22:138 https://doi.org/10.1186/s12888-022-03731-7
  • Buus N, McCloughen A. (2022). Client and Family Responses to an Open Dialogue Approach in Early Intervention in Psychosis: A Prospective Qualitative Case Study. Issues Ment Health Nurs. 2022 Apr;43(4):308-316. Nederlandstalige samenvatting
Back To Top