Skip to: Over de Werkplaats Peer-supported Open Dialogue

Kenniscentrum Phrenos website

Over de Werkplaats Peer-supported Open Dialogue

De Werkplaats Peer-supported Open Dialogue (POD) heeft tot doel kennis en ervaringen met POD in de praktijk te delen en de beschikbaarheid van POD te vergroten.

In de ggz wordt veel gewerkt met vaste structuren, behandelplannen en diagnoses. Soms gaat deze manier van werken voorbij aan wat er allemaal achter de hulpvraag en in het netwerk speelt. Met als gevolg dat de behandeling onvoldoende aansluit en er ongemak ontstaat bij de cliënt, diens naasten en bij betrokken hulpverleners.
Peer-supported Open Dialogue is een innovatieve werkwijze om ruimte te maken voor alle perspectieven van cliënt, naasten en hulpverleners en samen te zoeken naar welke zorg of ondersteuning kan helpen. De eigen regie van de cliënt vormt het uitgangspunt. Niets wordt besproken over de cliënt zonder de cliënt.

POD-hulpverleners geven aan dat zij meer werkplezier ervaren en beter in staat zijn om

  • ruimte te maken voor ervaringskennis en betekenisgeving van cliënten en hun netwerk;
  • met hun professionele kennis daarbij aan te sluiten;
  • dwang en drang te voorkomen;
  • met cliënten en naasten flexibele netwerken van zorg te vormen.

Deze werkplaats is voor:

  • hulpverleners die geschoold zijn in POD
  • cliënten en naasten die ervaring hebben met POD
  • iedereen die op een andere manier betrokken wil zijn

Bijeenkomsten van de Werkplaats POD 

Drie tot vier keer per jaar is er een online uitwisselingsbijeenkomst. De agenda wordt voorbereid door een werkgroep. Deelnemers kunnen ter plekke agendapunten inbrengen. Alle POD geschoolden die zijn opgenomen in ons bestand ontvangen automatisch een uitnodiging om aan te sluiten. Ook cliënten en naasten die ervaring hebben met POD en iedereen die op een andere manier betrokken wil zijn kunnen kosteloos deelnemen aan deze landelijke bijeenkomsten. Je kunt hiervoor opgeven via het aanmeldformulier. Dan ontvang je standaard de uitnodigingen voor alle uitwisselingsbijeenkomsten.

De volgende bijeenkomst is donderdag 13 juni 2024 van 15 tot 17 uur.

Meer weten over POD?

Meer informatie over de methodiek vindt u op Peer-supported Open Dialogue (POD)

Wanneer uw team nader kennis wil maken met POD kunnen we u een introductieworkshop aanbieden.

Phrenos biedt bovendien POD-trainingen op verschillende niveaus aan:

Training Peer-supported Open Dialogue POD

Landelijke na- en bijscholing POD

Desgewenst brengen we u graag in contact met een POD-hulpverlener die u meer over de praktijk kan vertellen. Stuurt u dan een mail aan Dienke Boertien

Waar wordt POD-hulp aangeboden?

POD wordt nu aangeboden bij een beperkt aantal reguliere ggz-organisaties:

Buiten de reguliere ggz kunt u terecht bij Het Blauwe Paard. Zij bieden POD-gesprekken aan. Voor informatie kunt u contact opnemen met Dirk Corstens, psychiater en geschoold in POD.

Praktijkonderzoek

In onderstaande artikelen kunt u lezen over ervaringen met POD in de praktijk:

  • Catherine Kinane et al. Peer supported Open Dialogue in the National Health Service: implementing and evaluating a new approach to Mental Health Care BMC Psychiatry (2022) 22:138 https://doi.org/10.1186/s12888-022-03731-7
  • Buus N, McCloughen A. (2022). Client and Family Responses to an Open Dialogue Approach in Early Intervention in Psychosis: A Prospective Qualitative Case Study. Issues Ment Health Nurs. 2022 Apr;43(4):308-316. Nederlandstalige samenvatting
Back To Top