Skip to: Verslag eerste landelijke IPS-dag: IPS In Beweging

Kenniscentrum Phrenos website

 • Op 14 april werd de eerste landelijke IPS-dag gehouden met als thema IPS In Beweging. Voor een volle zaal en met een vol programma was het een inspirerende dag. Enthousiaste sprekers en deelnemers konden elkaar weer ontmoeten en live kennis uitwisselen. In de middag sloten vanuit de Verenigde Staten de ontwikkelaars van Individuele Plaatsing en […]

 • Vanaf 1 april 2022 kunnen zorgaanbieders de facultatieve prestaties van ervaringsdeskundige werkers NLQF 5 declareren als hierover een overeenkomst is met de zorgverzekeraar. De ervaringsdeskundige werker NLQF 6 kon al declarabele consulten registeren als ‘overig beroep’. De veldpartijen wilden het mogelijk maken om binnen lokaal afgesproken kaders te onderzoeken of ook de ervaringsdeskundige werker NLQF […]

 • Ouders van autistische kinderen krijgen te maken met verschillende uitdagingen: het autisme van hun kind pogen te begrijpen, hun gedrag pogen te beheersen, de stress die dat oproept pogen te verminderen en omgaan met het sociale stigma. Een Italiaans onderzoek keek naar de bruikbaarheid van Acceptance en Commitment Therapy (ACT) bij ouders. Het ACT Matrix […]

 • Er is nog weinig kennis over de subjectieve beleving van vrouwen met een autismespectrum stoornis (ASS). In dit kwalitatieve Australische onderzoek werden 8 goed functionerende vrouwen, tussen de 24 en 54 jaar, die slechts recent een ASS diagnose gekregen hadden, geïnterviewd over hoe zij met de genderrolverwachting en sociale verwachtingen waren omgegaan. Uit de interviews […]

 • Spelen is essentieel voor de sociale ontwikkeling van kinderen en de belangrijkste bezigheid in de kindertijd. Kinderen met autisme kunnen moeilijk met leeftijdsgenoten spelen en worden tussen de 6 en 12 jaar vaak sociaal uitgesloten. De Ultimate Guide to Play, Language and Friendship (PLF) is een complexe psychosociale interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van “normale” […]

 • Uit studies blijkt dat 45-86% van de personen met autisme slaapproblemen heeft. Waarschijnlijk hebben die slaapproblemen invloed op het dagelijks leven. Een Zweedse studie onderzocht het effect van verzwaringsdekens. De druk van het gewicht van de verzwaringsdeken wordt ook wel diepe-druk-stimulatie genoemd en zorgt voor een kalmerend, veilig en geborgen gevoel. Het onderzoek richtte zich […]

 • Mensen met autisme hebben allerlei soorten problemen, waaronder soms cognitieve beperkingen. Videogames zijn effectief gebleken bij het verbeteren van cognitieve vaardigheden. Een Spaanse systematische review deed verslag van de effectiviteit van op videogames gebaseerde interventies voor de behandeling van autistische kinderen en adolescenten. In alle studies werden niet bestaande commerciële, maar speciaal ontwikkelde videogames gebruikt. […]

 • Een bekend fenomeen bij personen met autisme is camouflage: het gebruik van strategieën om autistische kenmerken te verbergen. Een Amerikaans onderzoek keek naar sekse, diagnose en camouflage in verband met symptomen van depressie, angst en stress bij autistische én niet-autistische adolescenten. Camouflage lijkt op op het construct zelf-monitoring waarbij kinderen en adolescenten als reactie op […]

 • Een Amerikaanse studie onderzocht het effect van een individueel zwemprogramma voor kinderen met autisme waarbij ook de belangrijkste verzorger aanwezig was. Veel kinderen met autisme vertonen probleemgedrag zoals zelfbeschadiging of hebben slaapproblemen. Dit heeft invloed op het ervaren welzijn van de ouders. Lichamelijke oefeningen zijn goed voor autische kinderen, maar het volgen van reguliere zwemlessen […]

 • Er komt meer belangstelling voor de voordelen van het gebruik van muziek bij rehabilitatie-processen. Amerikaanse onderzoekers deden een een systematische review naar de effecten van muziektherapie bij personen met een communicatiestoornis. Onder de noemer communicatiestoornis vallen vele verschillende soorten beperkingen, waaronder autisme. In eerste instantie werd gezocht naar de effecten van creatieve therapie of vaktherapie […]

 • Twee studenten van de Hogeschool Utrecht die in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos hun afstudeeropdracht deden, kregen maar liefst een 10 als eindcijfer. Esra Vermeulen en Miriam Oost, studenten Social Work aan de Hogeschool Utrecht deden onderzoek naar (de)stigmatisering bij bipolariteit en ontwikkelden een website voor de doelgroep met handvatten over leven met bipolariteit en stigma.  […]

 • Onderzoekers van de universiteiten van Thessaloniki, Cambridge en Genève hebben gekeken naar de effecten van tweetaligheid op de Theory Of Mind en executieve functies van kinderen met autisme. De Theory of Mind behelst de interactie met anderen en het kunnen herkennen en begrijpen van hun gevoelens, meningen en motieven. Daarvoor moet het kind als het […]

Back To Top