Skip to: Facultatieve prestaties voor inzet ervaringsdeskundige werker NLQF 5 vastgesteld

Kenniscentrum Phrenos website

Facultatieve prestaties voor inzet ervaringsdeskundige werker NLQF 5 vastgesteld

Vanaf 1 april 2022 kunnen zorgaanbieders de facultatieve prestaties van ervaringsdeskundige werkers NLQF 5 declareren als hierover een overeenkomst is met de zorgverzekeraar. De ervaringsdeskundige werker NLQF 6 kon al declarabele consulten registeren als ‘overig beroep’. De veldpartijen wilden het mogelijk maken om binnen lokaal afgesproken kaders te onderzoeken of ook de ervaringsdeskundige werker NLQF 5 een zelfstandige rol kan hebben in het behandelproces.

Er zijn twee soorten facultatieve prestaties vastgesteld:

  • behandelconsulten door ervaringsdeskundige werkers (NLQF 5)
  • groepsconsulten door ervaringsdeskundige werkers (NLQF 5)

De definitie van een ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) is: Zorgverlener met afgeronde initiële opleiding (NLQF 5) in ervaringsdeskundigheid ten behoeve van de GGZ/FZ.

Facultatieve prestaties hebben een vrij tarief. De veldpartijen adviseren maximaal het tarief voor ‘behandelconsult overige beroepen – ambulant sectie III multidisciplinair’ en het tarief voor ‘groepsconsulten overige beroepen’ af te spreken.

De NZa heeft de codes voor de facultatieve prestaties toegevoegd aan de codetabel prestaties en tarieven.

Zie verder ook het artikel bij zorgprestatiemodel.nl

Back To Top