Skip to: Psychisch Gezien-factsheet Leefstijl in beeld gebracht

Kenniscentrum Phrenos website

Psychisch Gezien-factsheet Leefstijl in beeld gebracht

Het panel Psychisch Gezien bevraagt met enige regelmaat mensen met aanhoudende psychische aandoeningen en brengt daarmee hun woon- en leefsituatie in beeld. Het panel is een samenwerking van het Trimbos Instituut, Kenniscentrum Phrenos, het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en NIVEL.

Onlangs is er een nieuw factsheet verschenen met de titel Leefstijl in beeld gebracht. Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben een gemiddeld tien tot twintig jaar kortere levensverwachting dan de algemene bevolking, een sterftekloof in de loop der tijd groter is geworden. Ongeveer twee derde van de vroegsterfte binnen deze doelgroep is toe te schrijven aan een verhoogde kans op fysieke aandoeningen, waaronder cardiovasculaire aandoeningen, luchtwegaandoeningen en verschillende vormen van kanker. Met dit factsheet maakt Psychisch Gezien inzichtelijk welke verschillen in leefstijl er zijn.

Het factsheet is gratis te downloaden.

Back To Top