Skip to: Informatiemarkt en posters

Kenniscentrum Phrenos website

Informatiemarkt en posters

In de foyer is er een informatiemarkt en zijn er posterpresentaties van wetenschappelijke onderzoeken/projecten.

Wilt u gebruikmaken van een informatietafel op de informatiemarkt? Dan kunt u zich aanmelden via info@kcphrenos.nl

Poster 1: Don’t Stop Me Now: een sportinterventie om maatschappelijke participatie te bevorderen bij vroege psychose – een onderzoeksprotocol – door Akke-Marij Ariesen, junior onderzoeker RUG (zie poster)

Poster 2: Associaties tussen de stedelijke omgeving en psychotische ervaringen bij adolescenten – door dr. Nina Grootendorst, psychiater Erasmus MC (zie poster)

Poster 3: I’ll be there for you; Sociaal contact en steun na een eerste psychose – door Janneke van Houts, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist GGZ Centraal (zie poster)

Poster 4: Financiële problemen van mensen met psychotische stoornissen, een kwalitatieve studie – door Josephien Jansen, promovenda RUG (zie poster)

Poster 5: De rol van klinische en demografische kenmerken van patiënten op het effect van Virtual Reality – Cognitieve Gedragstherapie (VR-CGT) bij psychose: een Moderatoranalyse – door Maureen Berkhof, promovenda UMCG (zie poster)

Poster 6: Dit is eigenlijk meer over wie je bent als persoon”: verhalen schrijven over het leven met mensen die langdurig afhankelijk zijn van 24-uurszorg voor ernstige psychische aandoeningen – Annigje van Dijk, junior onderzoeker Arkin (zie poster)

Poster 7: De GILL studie naar de nurse-led GILL eHealth interventie voor het verbeteren van somatische screening en leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening – door Meike Hoogervorst, PhD-student Amsterdam UMC (zie poster)

Poster 8: Care about identity: een inventarisatie van zorgpraktijken rondom identiteit en zingeving in de zorg voor mensen met langdurige/ernstige psychische aandoeningen – door Elske Kronemeijer, promovendus Rijksuniversiteit Groningen

Poster 9: Groepsbehandeling gericht op het zelfbeeld voor mensen met psychose: een pilot-studie – door Elise van der Stouwe, GZ-psycholoog en postdoc onderzoeker UCP, UMCG (zie poster)

Poster 10: Ontwikkeling van maatschappelijk herstel, persoonlijk herstel, cognitie en symptomen bij mensen in verschillende fasen van hun psychotische stoornis: een meta-analyse – door Lars de Winter, onderzoeker in opleiding Amsterdam UMC (zie poster)

Back To Top