Skip to: Leerplan ervaringsdeskundigheid niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

Kenniscentrum Phrenos website

 • Dit Toetsingskader voor Opleidingen Ervaringsdeskundigheid biedt de opleidingen ervaringsdeskundigheid de mogelijkheid de specifieke ervaringsdeskundige inhoud en het bijbehorende niveau te laten toetsen en zo zicht te houden op de eigen kwaliteit en ontwikkeling. Het diploma of certificaat van een positief beoordeelde opleiding biedt toegang tot passende niveau in het beroepsregister van ervaringsdeskundigen. De toetsing vormt […]

 • Kenniscentrum Phrenos heeft een veldraadpleging verricht bij de deelnemende instellingen rondom het thema zorggerelateerde preventie. Doel Deze veldraadpleging had als doel om tot een gezamenlijk begrip van het thema te komen en inzichtelijk te krijgen hoe de deelnemende instellingen het thema zorggerelateerde preventie prioriteren en tot uitvoering brengen binnen hun organisatie. De resultaten uit de […]

 • In december 2020 is Phrenos gestart met de ontwikkeling van het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe zorg en sociaal domein  kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie. Dit instrument helpt regio’s, organisaties en teams met het vormgeven van samenhang, kwaliteit en innovatie rondom zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problemen. Dit door ZonMw gefinancierde project draagt bij aan […]

 • Kenniscentrum Phrenos heeft, in opdracht van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, een onderzoek naar de toepasbaarheid en uitkomsten van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor mensen met Common Mental Disorders uitgevoerd. Achtergrond Betaald werk is een belangrijk thema in het herstelproces van mensen met psychische aandoeningen. Het heeft doorgaans een positief effect op […]

 • Kenniscentrum Phrenos heeft in opdracht van Zorginstituut Nederland een project uitgevoerd waarin goed uitgewerkte en overdraagbare praktijkvoorbeelden werden verzameld op het gebied van somatische screening bij mensen met een psychose of andere ernstige psychische problemen in de gespecialiseerde ggz en eerstelijnszorg. Kenniscentrum Phrenos maakte een eindrapport met uitgebreide informatie over de resultaten en het proces […]

 • Inhoud In deze handreiking worden twee aanbevelingen uit het Adviesrapport wachttijden autisme van het NIPA uitgewerkt. Het betreft de aanbeveling ‘het organiseren van ondersteuning en support tijdens wachttijd’  en de aanbeveling ‘scholing en samenwerking’. Deze laatste  is meer specifiek verwoord als ‘inzet van interne en externe consultatie, kennisoverdracht en scholing’. Bekijk ook het Adviesrapport wachttijden […]

 • Inhoud Met gemiddeld 20 weken zijn de wachttijden voor diagnostiek en behandeling van autisme zeer hoog; voor de meeste andere stoornissen is dat gemiddeld 10 weken. De Landelijke Stuurgroep Wachttijden heeft het NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme) gevraagd te kijken naar oplossingen voor de wachttijdenproblematiek bij autismezorg in de Zorgverzekeringswet. Focus ligt daarbij op […]

 • Met dank aan de organisaties die deelgenomen hebben aan het onderzoek: Enik Recovery College (Lister) GGZ Breburg GGZ Noord-Holland-Noord HVO Querido Pameijer RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit het Agis Innovatiefonds Inhoud De Handreiking Implementatie van WRAP biedt houvast om WRAP modelgetrouw breed beschikbaar te maken in de organisatie. Voor […]

 • Met dank aan de organisaties die deelgenomen hebben aan het onderzoek: Enik Recovery College (Lister), GGZ Breburg, GGZ Noord-Holland-Noord, HVO Querido, Pameijer, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. Mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit het Agis Innovatiefonds. Inhoud Met de modelgetrouwheidsschaal WRAP kunnen organisaties dit proces van implementatie en de kwaliteit van het aanbod van WRAP […]

 • Binnen de Zinnige zorg projecten van het Zorginstituut Nederland (ZIN) is Psychosezorg gekozen als een van de prioriteiten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Doel hierbij is het tegengaan van onder- en overbehandeling ten opzichte van aanbevolen zorg in de Zorgstandaard Psychose. Het Zorginstituut focust zich hierbij op de toepassing van cognitieve gedragstherapie […]

 • Kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland gaven onderzoeksbureau Mark Bench de opdracht om te onderzoeken hoe vaak de combinatie van psychische aandoeningen en verslaving (comorbiditeit) voorkomt, wat het beloop van de aandoening is en welke zorg cliënten vervolgens ontvangen. Mark Bench verrichtte een literatuuronderzoek en raadpleegde 474 professionals en 134 cliënten. Hen werd gevraagd wat nodig […]

Back To Top