Skip to: Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven

Kenniscentrum Phrenos website

Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven

Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven
Eerste herziene uitgave, 2023
Christine Kuiper en Jessica de Nijs
Kenniscentrum Phrenos

In december 2020 is Phrenos gestart met de ontwikkeling van het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe zorg en sociaal domein  kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie. Dit instrument helpt regio’s, organisaties en teams met het vormgeven van samenhang, kwaliteit en innovatie rondom zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problemen. Dit door ZonMw gefinancierde project draagt bij aan de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en sluit tevens naadloos aan bij de opgaven zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord. Het Kompas is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos, Mind, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland.

Het project is in 2023 afgerond. Op basis van de ervaringen met het gebruik van het Kompas is de tekst in 2023 op enkele plaatsen herzien.

Back To Top