Skip to: Van relatie naar netwerk: Verslag van het actieonderzoek bij Radicale vernieuwing langdurige ggz

Kenniscentrum Phrenos website

Van relatie naar netwerk: Verslag van het actieonderzoek bij Radicale vernieuwing langdurige ggz

Van relatie naar netwerk: Verslag van het actieonderzoek bij Radicale vernieuwing langdurige ggz
maart 2024
Christien Muusse, Aafje Knispel, Christine Kuiper en Niels van Rhijn
Trimbos-instituut / Kenniscentrum Phrenos / Radicale vernieuwing langdurige ggz, LOC

In dit rapport geven de onderzoekers antwoord op de volgende vraag:

Hoe krijgt triadisch werken vorm binnen de deelnemende instellingen aan Radicale vernieuwing langdurige ggz? Hoe is dit proces zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke context van de deelnemende praktijken om zo voor zoveel mogelijk mensen een bijdrage te leveren aan de verbetering van hun herstel en kwaliteit van leven? Hoe kunnen de praktijken daarin verder verbeteren en van elkaar leren?

Trefwoorden in het onderzoek zijn: netwerkgericht werken, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en implementatie van de verandering.

Back To Top