Skip to: Toetsingskader voor Opleidingen Ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

Toetsingskader voor Opleidingen Ervaringsdeskundigheid

Toetsingskader Opleidingen Ervaringsdeskundigheid
2022
Dienke Boertien, Nicole van Erp en Alie Weerman
Kenniscentrum Phrenos / Trimbos-instituut en Hogeschool WIndesheim

Dit Toetsingskader voor Opleidingen Ervaringsdeskundigheid biedt de opleidingen ervaringsdeskundigheid de mogelijkheid de specifieke ervaringsdeskundige inhoud en het bijbehorende
niveau te laten toetsen en zo zicht te houden op de eigen kwaliteit en ontwikkeling. Het diploma of certificaat van een positief beoordeelde opleiding biedt toegang tot passende niveau in het
beroepsregister van ervaringsdeskundigen. De toetsing vormt tevens een basis voor de onderlinge uitwisseling tussen de opleidingen.
Het toetsingskader is ontwikkeld als onderdeel van het project Ontwikkeling Kwaliteitssysteem Ervaringsdeskundigheid dat in opdracht van VWS en ZonMw in 2020 tot 2022 is uitgevoerd.

Back To Top