Skip to: Van relatie naar netwerk: Een Doeboek dat jou helpt bij het zetten van een volgende stap in het relationeel en triadisch werken

Kenniscentrum Phrenos website

 • Dit Doeboek vormt de praktische uitwerking van het actieonderzoek binnen de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz. Een beweging die in plaats van regels, protocollen en gewoonten de mens weer centraal wil stellen. Ofwel: Van regels naar relaties. Het uiteindelijke doel is dat mensen die zorg nodig hebben een zinvol en waardig leven kunnen leiden met […]

 • In dit rapport geven de onderzoekers antwoord op de volgende vraag: Hoe krijgt triadisch werken vorm binnen de deelnemende instellingen aan Radicale vernieuwing langdurige ggz? Hoe is dit proces zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke context van de deelnemende praktijken om zo voor zoveel mogelijk mensen een bijdrage te leveren aan de […]

 • In de specialistische ggz groeit het besef dat er meer aandacht moet komen voor de lichamelijke gezondheid van mensen met ernstige psychische problemen. Maar hoe breng je deze lichamelijke klachten in kaart, en waar moet je als organisatie beginnen? Om organisaties te helpen in het opzetten en organiseren van somatische screening, ontwikkelt Kenniscentrum Phrenos, in […]

 • Ongeveer 2,3 miljoen Nederlanders hebben een zwakbegaafdheid (ZB) of een licht verstandelijke beperking (LVB). Zo’n beperking valt vaak niet direct op als iemand met psychische problemen hulp zoekt. Dan krijgt de patiënt een behandeling die niet goed past bij wat hij kan. Daardoor pakt de behandeling niet goed uit. Als de verstandelijke beperking wel wordt […]

 • Looptijd: mei 2023 – mei 2025 Financiering: ZonMw Evaluatie van de implementatie van netwerkzorg In het eerdere project Doorbraak Netwerkpsychiatrie gingen teams in 12 regio’s aan de slag met het implementeren van netwerkzorg. De eerste signalen van cliënten, naasten, ggz-aanbieders, gemeenten en huisartsen zijn positief, maar er is behoefte aan meer inzicht in de uitkomsten op […]

 • De meeste patiënten en naasten vinden aandacht voor zingeving in de behandeling van hun psychische klachten belangrijk. Zingeving is in deze standaard gedefinieerd als het proces waarin mensen richting geven aan hun leven op basis van wat voor hen het meest belangrijk of betekenisvol is. Voor patiënten en naasten is zingeving een belangrijk onderwerp bij herstel […]

 • Achtergrond De methode is ontwikkeld door Paul Andreoli (gezondheidszorgpsycholoog) en Benno Wiegers (SPV ouderenpsychiatrie) in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos. Aanleiding is dat zin en zingeving nog zo vaak onvervulde zorgbehoeften zijn. (Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019; Kroon e.a., Nieuw Amerongen e.a.2020., Enquête Akwa GGZ 2020. Zie ook Generieke Module Zingeving.) Deelnemers aan […]

 • In het project BE-grip werkt een omvangrijk landelijk netwerk samen aan een betere aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. Dit is niet gemakkelijk, want mensen met onbegrepen gedrag hebben vaak meerdere problemen. Daardoor zijn verschillende uitvoerende (zorg)professionals vanuit het zorg-, sociaal- en veiligheidsdomein betrokken en zij hebben dikwijls uiteenlopende perspectieven. Een betere aanpak vraagt dat […]

 • De WGB is een gecombineerde behandel- en re-integratiemethode om mensen met veel voorkomende psychische aandoeningen te helpen bij het re-integreren in regulier betaald werk. Het betreft een gecombineerde behandel- en re-integratieaanpak. Werk maakt vaak een groot deel van ons leven uit en is een belangrijke factor in het ervaren gevoel van welzijn. Betaald werk blijkt […]

 • ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ is een training ontwikkeld door, voor en in co-creatie met cliënten met mentale gezondheidsproblemen. De training is gebaseerd op de Positieve Psychologie en focust vooral op zaken die goed gaan bij de deelnemers, zonder te ontkennen dat er ook zaken niet goed gaan in het leven. Het richt […]

 • Tijdens het NIPA-najaarscongres toonden wij een aantal geselecteerde Product FLASHES; een paar korte filmpjes waarin aansprekende, praktische autismeproducten worden gepitcht: PRODUCT Beschrijving Filmpje ZEEF-methodiek Om meer te leren over de eigen executieve functies en verdere ontwikkelingsmogelijkheden te ontdekken is de ZEEF-methodiek ontwikkeld door Hogeschool Leiden en professionals uit de ggz-praktijk. ZEEF staat voor zelfregulatie en […]

 • Overal in het land zien we nieuwe vormen van samenwerking ontstaan tussen ggz en welzijn, buurtteams en ervaringsdeskundigen. Het Integraal Zorg Akkoord geeft deze ontwikkeling nog een extra impuls. Hoe kun je deze werelden verbinden? Hoe werk je zo samen dat de mensen om wie het gaat hier écht baat bij hebben? Movisie, Trimbos-instituut en […]

Back To Top