Skip to: Starterskit somatische screening

Kenniscentrum Phrenos website

Starterskit somatische screening

In de specialistische ggz groeit het besef dat er meer aandacht moet komen voor de lichamelijke gezondheid van mensen met ernstige psychische problemen. Maar hoe breng je deze lichamelijke klachten in kaart, en waar moet je als organisatie beginnen? Om organisaties te helpen in het opzetten en organiseren van somatische screening, ontwikkelt Kenniscentrum Phrenos, in opdracht van P3NL, een starterskit somatische screening.

Achtergrond

Mensen met ernstige psychische problemen hebben vaak lichamelijke klachten. Het in kaart brengen van de lichamelijke klachten (somatische screening) binnen de gespecialiseerde ggz en eerste lijn laat echter vaak te wensen over bij deze doelgroep. Uit recent gepubliceerd onderzoek van Kenniscentrum Phrenos, in samenwerking met UMC Utrecht en GGZ Centraal, blijkt dat slechts 7,6% van mensen met ernstige psychische problemen een volledige somatische screening krijgt, terwijl de helft van de onderzochte groep met een volledige screening voldoet aan de criteria van metabool syndroom.

Om de praktijk hier goed in te ondersteunen is in 2022 een digitaal overzicht met praktijkvoorbeelden voor somatische screening gemaakt. Uit gebruikerservaringen blijkt dat deze praktijkvoorbeelden voldoende concrete handvatten bieden aan ggz-aanbieders waar somatische screening al wordt geïmplementeerd of aangeboden. Het overzicht blijkt echter nog onvoldoende handvatten te bieden voor ggz-aanbieders die willen starten met de implementatie van somatische screening. Daarom is door de partijen van het programma Zinnige Zorg voor mensen met psychose (Zorginstituut Nederland) de behoefte uitgesproken om een starterskit somatische screening te ontwikkelen.

Hoe komt de starterskit eruit te zien?

Phrenos gaat, in coproductie met ggz-aanbieders, een starterskit ontwikkelen voor ggz-organisaties die willen starten met somatische screening. We beogen een interactief digitaal stappenplan te maken die ten minste de volgende onderdelen bevat:

  1. Een overzicht van welke stappen er kunnen worden gezet om somatische screening op te zetten binnen een organisatie. Hierbij volgen we de inhoud zoals beschreven in de zorgstandaard somatische screening.
  2. Een overzicht van randvoorwaarden die nodig zijn voor de opstart van somatische screening, met oog voor potentiële borging binnen een organisatie.
  3. Een selectie van concrete handvatten en oplossingsrichtingen die helpen bij acties om iedere stap te kunnen zetten en aan de randvoorwaarden te voldoen.

Daarnaast zullen we een bijproduct ontwikkelen in de vorm van een gespreksleidraad voor ondersteunende partijen, zoals Akwa GGZ en facilitators van lerende netwerken, die helpt om ggz-organisaties optimaal te faciliteren in de implementatie van somatische screening.

Planning, meer informatie en deelname

Het project start in februari 2024 en we verwachten in december 2024 de starterskit beschikbaar te hebben.

De starterskit wordt ontwikkeld in nauwe cocreatie met de ggz-aanbieders die hier gebruik van zullen maken. Ben je werkzaam bij een gespecialiseerde ggz-organisatie of binnen de eerstelijnszorg, wil je meer gaan doen met somatische screening en behandel of begeleid je mensen met ernstige psychische problemen? Dan horen we graag van je en nodigen we je van harte uit om mee te denken!

Voor deelname en andere vragen over dit project kan je contact opnemen met Lars de Winter via Lwinter@kcphrenos.nl.

Back To Top