Skip to: Onderzoeken & artikelen

Kenniscentrum Phrenos website

Onderzoeken & artikelen

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar stigma en hoe we stigma kunnen verminderen. Omdat dingen in de wereld ook veranderen, zijn er soms ook weer nieuwe meningen en inzichten. Een totaaloverzicht van onderzoeken op het gebied van stigma en het verminderen daarvan, vind je op deze pagina. Ook zie je verschillende artikelen.

Cijfers psychische gezondheid Nemesis Trimbos https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/psychische-gezondheid-ggz/
Stigma in de ggz/stigma door hulpverleners Trimbos https://www.trimbos.nl/kennis/zorg-en-participatie/destigmatisering/feiten-en-cijfers-stigma-en-inclusie/
Psychische kwetsbaarheid en aanvullende problematiek in cijfers Valente https://www.valente.nl/kennisbank/psychische-kwetsbaarheid-en-aanvullende-problematiek-in-cijfers/
Destigmatisering van psychische aandoeningen. Boeken we vooruitgang? Irene Geerts MA https://www.ou.nl/-/stigma-psychiatrie
Weg uit de achterhoede (RIBW) Valente https://www.valente.nl/nieuws/de-ontwikkeling-van-ribws-we-moeten-weg-uit-de-achterhoede/
Stigma door jeugdhulpverleners Kenniscentrum Kind- en Jeugdpsychiatrie https://kenniscentrum-kjp.nl/professionals/dossiers/destigmatisering/
The Mark of Shame – Stigma of mental illness and agenda for change Stephen P. Hinshaw
Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen Jaap van Weeghel, Marieke Pijnenborg, Job van ’t Veer, Gerdie Kienhorst https://kenniscentrumphrenos.nl/kennisproduct/handboek-destigmatisering-bij-psychische-aandoeningen-principes-perspectieven-en-praktijken/
Cijfers spreken Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/stigma-cijfers-spreken/
Onderzoek ggz & stigma Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/onderzoek-ggz-stigma/
Vormen van stigma in de gezondheidszorg Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/vormen-van-stigma-in-de-gezondheidszorg-2/
Interview bijzonder hoogleraar Patrick Corrigan (over stigmatisering en zijn ontwikkelde methodiek Honest, Open & Proud) Samen Sterk zonder Stigma https://www.youtube.com/watch?v=K7_uOzz9Cts&t=3s
Psychologen: het zijn net mensen Samen Sterk zonder Stigma/Shanon Klingendael https://samensterkzonderstigma.nl/psychologen-het-zijn-net-mensen/
Patiëntgericht communiceren in de ggz Remke van Staveren/uitgeverij Boom https://www.boom.nl/product/100-14758_Patientgericht-communiceren-herziening
Stigmatisering door hulpverleners in de ggz Trimbos/Phrenos/Tilburg University https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1722-4-stigmatisering-door-hulpverleners-in-de-ggz/

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/66925325/Tranzo_van_Weeghel_Stigmatisering_ggz_TP_2022.pdf
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13062_Stigmatisering-binnen-de-ggz-onderzoek-onder-clienten-en-hulpverleners

Podcast Blikopeners (over stigma en zelfstigma) Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tool/podcastserie-blikopeners/
Versterken van binding tussen geestelijke gezondheidszorg en samenleving Hogeschool Windesheim https://www.windesheim.nl/onderzoek/lectoraten/ggz-en-samenleving/meer-over-het-lectoraat-ggz-en-samenleving
Mentale gezondheid bij kwetsbare groepen Pharos https://www.pharos.nl/infosheets/mentale-gezondheid-stress-kwetsbare-groepen/

Back To Top