Skip to: Handige tips

Kenniscentrum Phrenos website

Handige tips

Tips zijn altijd handig toch. Het helpt je misschien in je werk als ggz-professional of helpt je bij je herstel en om meer regie te pakken over je leven. 

Generieke Module Destigmatisering Akwa/Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/destigmatisering/introductie
Samenvattingskaart destgimatisering Akwa/Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/4e7231a30b7c2c32cdc6a80b07229bc9.pdf
Actiekaarten en casussen destigmatisering Akwa/Register van kwaliteitsstandaarden van Zorginstituut Nederland. https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/destigmatisering/info/hulpmiddelen
Stigmatiseren kan je afleren Kenniscentrum Kind- en Jeugdpsychiatrie https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/08/stigma-bijsluiter_nji_njr_kenniscentrum.pdf
Stigma in de jeugdhulpverlening (fimpje boodschap van clienten aan hulpverleners) Kenniscentrum Kind- en Jeugdpsychiatrie https://youtu.be/E8plQKeg0UU
Herstelgericht werken/ervaringswerken Kenniscentrum Phrenos https://kenniscentrumphrenos.nl/thema/herstelondersteuning-en-ervaringsdeskundigheid/wat-is-herstel-en-herstelondersteuning/
Infographic wat doe je tegen stigma Kenniscentrum Phrenos, Trimbos-instituut en Samen Sterk zonder Stigma https://kenniscentrumphrenos.nl/kennisproduct/infographic-wat-doe-je-tegen-stigma/
Wegwijzer Stigmabestrijding Kenniscentrum Phrenos, Trimbos-instituut en Samen Sterk zonder Stigma https://kenniscentrumphrenos.nl/kennisproduct/wegwijzer-stigmabestrijding/
Quickscan destigmatisering Phrenos https://quickscan.kenniscentrumphrenos.nl
Fimpje belang destigmatisering Samen Sterk zonder Stigma https://www.youtube.com/watch?v=uVZBm3K7L2w
Stigmatiseer jij? Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/stigmatiseer-jij/
Invloed van stigma Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/invloed-van-stigma/
Naasten en vooroordelen Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/naasten-en-vooroordelen/
Bespreekbaarheid Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/bespreekbaarheid/
Tips voor gesprekken Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tips-voor-gesprekken/
Zelfstigma Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/zelfstigma-2/
Organisaties en zelfstigma Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/organisaties-en-zelfstigma/
Zelfstigma bij naasten Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/heeft-je-naaste-zelfstigma/
Herstel Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/herstel/
Betere zorg begint bij betere communicatie Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/bah-een-snijder%E2%80%8B-op-de-seh-betere-zorg-begint-bij-betere-communicatie/
Argumentatie, werkwijze van samen sterk (op naar een wereld zonder stigma) Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tool/argumentatie-werkwijze-van-samen-sterk/
Handreiking: implementatie van destigmatisering in de ggz Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tool/handreiking-implementatie-van-destigmatisering-in-de-ggz/
Bij nader inzien (impactproductie) Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tool/bij-nader-inzien/
Destigmatiserend werken; handvatten voor hulpverleners Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tool/destigmatiserend-werken-handvatten-voor-hulpverleners/
Argumentatie; destigmatisering in de ggz Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/app/uploads/2021/09/SSzS-Argumentatie-GGZ-v4.pdf
Tips voor destigmatiserend communiceren Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/app/uploads/2021/09/SSzS-10-tips-voor-taal-v2.pdf
Destigmatiserend werken in de ggz Samen Sterk zonder Stigma en GGZ Academy https://samensterkzonderstigma.nl/tool/destigmatiserend-werken-handvatten-voor-hulpverleners/
Dit doet het met ons (publiekscommunicatie van GGZ-instellingen) Samen Sterk zonder Stigma/afdeling communicatie van Parnassia Groep GGZ https://samensterkzonderstigma.nl/tool/dit-doet-het-met-ons-tool-voor-publiekscommunicatie/
In hink-stap-sprong naar herstelondersteuning Samen Sterk zonder Stigma/Remke van Staveren https://samensterkzonderstigma.nl/in-hink-stap-sprong-naar-meer-herstel-voor-ieder-zichzelf-respecterend-ggz-team/
Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz Trimbos https://www.trimbos.nl/docs/3bc38e33-b8ca-4bbc-ab90-413ccf3dbd60.pdf
Maatschappelijke participatie voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Trimbos https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1662-maatschappelijke-participatie-van-mensen-met-ernstige-psychische-aandoeningen/
Wegwijzer, stigmabestrijding in de ggz (document uit 2014) https://www.ggzcentraal.nl/wp-content/uploads/2017/12/Wegwijzer-stigmabestrijding_def_voor_web.pdf

Back To Top