Skip to: Toolbox destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos website

Toolbox destigmatisering

In deze toolbox zit een overzicht van trainingen & workshops, onderzoeken & artikelen, handige tips en ontwikkelingen. Het gaat allemaal over het thema destigmatisering. Omdat dit thema volop in ontwikkeling is in Nederland, zie je van tijd tot tijd nieuwe tools in deze kit.

Heb of ken je tools die nog niet in deze box zitten? Bel of mail dan gerust met xxxx (naam nieuwe themahouder Phrenos).

 Trainingen en workshops

Op deze pagina vind je verschillende trainingen en workshops. Deze kunnen jou en je team ondersteunen bij het verminderen van (zelf)stigma. Stigmatiseren gaat vaak onbewust. Bijvoorbeeld door de woorden die we gebruiken. De trainingen en workshops geven meer inzicht, meer kennis en zijn vooral ook praktisch.

Met Open Blik, training voor professionals die betrokken zijn bij de arbeidsintegratie van werkzoekenden of werkenden met een psychische aandoening. Kenniscentrum Phrenos

Honest Open & Proud (HOP), een training over empowerment die helpt zelfstigma te verminderen. Kenniscentrum Phrenos

Dialoogmodel, een praktische tool voor binnen ggz-organisaties om de dialoog aan te gaan over stigma en hoe dit te verminderen. Samen Sterk zonder Stigma

Beyond the Label, voor iedereen die in de zorg werkt en met het team in gesprek wil over de mate van stigma binnen het team, het is vaak onbewust en hoe pak je dat aan? Samen Sterk zonder Stigma

Onderzoeken & artikelen

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar stigma en hoe we stigma kunnen verminderen. Omdat dingen in de wereld ook veranderen, zijn er soms ook weer nieuwe meningen en inzichten. Een totaaloverzicht van onderzoeken op het gebied van stigma en het verminderen daarvan, vind je op deze pagina. Ook zie je verschillende artikelen.

Cijfers psychische gezondheid Nemesis Trimbos https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/psychische-gezondheid-ggz/
Stigma in de ggz/stigma door hulpverleners Trimbos https://www.trimbos.nl/kennis/zorg-en-participatie/destigmatisering/feiten-en-cijfers-stigma-en-inclusie/
Psychische kwetsbaarheid en aanvullende problematiek in cijfers Valente https://www.valente.nl/kennisbank/psychische-kwetsbaarheid-en-aanvullende-problematiek-in-cijfers/
Destigmatisering van psychische aandoeningen. Boeken we vooruitgang? Irene Geerts MA https://www.ou.nl/-/stigma-psychiatrie
Weg uit de achterhoede (RIBW) Valente https://www.valente.nl/nieuws/de-ontwikkeling-van-ribws-we-moeten-weg-uit-de-achterhoede/
Stigma door jeugdhulpverleners Kenniscentrum Kind- en Jeugdpsychiatrie https://kenniscentrum-kjp.nl/professionals/dossiers/destigmatisering/
The Mark of Shame – Stigma of mental illness and agenda for change Stephen P. Hinshaw
Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen Jaap van Weeghel, Marieke Pijnenborg, Job van ’t Veer, Gerdie Kienhorst https://kenniscentrumphrenos.nl/kennisproduct/handboek-destigmatisering-bij-psychische-aandoeningen-principes-perspectieven-en-praktijken/
Cijfers spreken Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/stigma-cijfers-spreken/
Onderzoek ggz & stigma Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/onderzoek-ggz-stigma/
Vormen van stigma in de gezondheidszorg Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/vormen-van-stigma-in-de-gezondheidszorg-2/
Interview bijzonder hoogleraar Patrick Corrigan (over stigmatisering en zijn ontwikkelde methodiek Honest, Open & Proud) Samen Sterk zonder Stigma https://www.youtube.com/watch?v=K7_uOzz9Cts&t=3s
Psychologen: het zijn net mensen Samen Sterk zonder Stigma/Shanon Klingendael https://samensterkzonderstigma.nl/psychologen-het-zijn-net-mensen/
Patiëntgericht communiceren in de ggz Remke van Staveren/uitgeverij Boom https://www.boom.nl/product/100-14758_Patientgericht-communiceren-herziening
Stigmatisering door hulpverleners in de ggz Trimbos/Phrenos/Tilburg University https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1722-4-stigmatisering-door-hulpverleners-in-de-ggz/

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/66925325/Tranzo_van_Weeghel_Stigmatisering_ggz_TP_2022.pdf
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13062_Stigmatisering-binnen-de-ggz-onderzoek-onder-clienten-en-hulpverleners

Podcast Blikopeners (over stigma en zelfstigma) Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tool/podcastserie-blikopeners/
Versterken van binding tussen geestelijke gezondheidszorg en samenleving Hogeschool Windesheim https://www.windesheim.nl/onderzoek/lectoraten/ggz-en-samenleving/meer-over-het-lectoraat-ggz-en-samenleving
Mentale gezondheid bij kwetsbare groepen Pharos https://www.pharos.nl/infosheets/mentale-gezondheid-stress-kwetsbare-groepen/

Handige tips

Tips zijn altijd handig toch. Het helpt je misschien in je werk als ggz-professional of helpt je bij je herstel en om meer regie te pakken over je leven. 

Generieke Module Destigmatisering Akwa/Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/destigmatisering/introductie
Samenvattingskaart destgimatisering Akwa/Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/4e7231a30b7c2c32cdc6a80b07229bc9.pdf
Actiekaarten en casussen destigmatisering Akwa/Register van kwaliteitsstandaarden van Zorginstituut Nederland. https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/destigmatisering/info/hulpmiddelen
Stigmatiseren kan je afleren Kenniscentrum Kind- en Jeugdpsychiatrie https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/08/stigma-bijsluiter_nji_njr_kenniscentrum.pdf
Stigma in de jeugdhulpverlening (fimpje boodschap van clienten aan hulpverleners) Kenniscentrum Kind- en Jeugdpsychiatrie https://youtu.be/E8plQKeg0UU
Herstelgericht werken/ervaringswerken Kenniscentrum Phrenos https://kenniscentrumphrenos.nl/thema/herstelondersteuning-en-ervaringsdeskundigheid/wat-is-herstel-en-herstelondersteuning/
Infographic wat doe je tegen stigma Kenniscentrum Phrenos, Trimbos-instituut en Samen Sterk zonder Stigma https://kenniscentrumphrenos.nl/kennisproduct/infographic-wat-doe-je-tegen-stigma/
Wegwijzer Stigmabestrijding Kenniscentrum Phrenos, Trimbos-instituut en Samen Sterk zonder Stigma https://kenniscentrumphrenos.nl/kennisproduct/wegwijzer-stigmabestrijding/
Quickscan destigmatisering Phrenos https://quickscan.kenniscentrumphrenos.nl
Fimpje belang destigmatisering Samen Sterk zonder Stigma https://www.youtube.com/watch?v=uVZBm3K7L2w
Stigmatiseer jij? Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/stigmatiseer-jij/
Invloed van stigma Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/invloed-van-stigma/
Naasten en vooroordelen Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/naasten-en-vooroordelen/
Bespreekbaarheid Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/bespreekbaarheid/
Tips voor gesprekken Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tips-voor-gesprekken/
Zelfstigma Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/zelfstigma-2/
Organisaties en zelfstigma Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/organisaties-en-zelfstigma/
Zelfstigma bij naasten Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/heeft-je-naaste-zelfstigma/
Herstel Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/herstel/
Betere zorg begint bij betere communicatie Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/bah-een-snijder%E2%80%8B-op-de-seh-betere-zorg-begint-bij-betere-communicatie/
Argumentatie, werkwijze van samen sterk (op naar een wereld zonder stigma) Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tool/argumentatie-werkwijze-van-samen-sterk/
Handreiking: implementatie van destigmatisering in de ggz Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tool/handreiking-implementatie-van-destigmatisering-in-de-ggz/
Bij nader inzien (impactproductie) Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tool/bij-nader-inzien/
Destigmatiserend werken; handvatten voor hulpverleners Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tool/destigmatiserend-werken-handvatten-voor-hulpverleners/
Argumentatie; destigmatisering in de ggz Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/app/uploads/2021/09/SSzS-Argumentatie-GGZ-v4.pdf
Tips voor destigmatiserend communiceren Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/app/uploads/2021/09/SSzS-10-tips-voor-taal-v2.pdf
Destigmatiserend werken in de ggz Samen Sterk zonder Stigma en GGZ Academy https://samensterkzonderstigma.nl/tool/destigmatiserend-werken-handvatten-voor-hulpverleners/
Dit doet het met ons (publiekscommunicatie van GGZ-instellingen) Samen Sterk zonder Stigma/afdeling communicatie van Parnassia Groep GGZ https://samensterkzonderstigma.nl/tool/dit-doet-het-met-ons-tool-voor-publiekscommunicatie/
In hink-stap-sprong naar herstelondersteuning Samen Sterk zonder Stigma/Remke van Staveren https://samensterkzonderstigma.nl/in-hink-stap-sprong-naar-meer-herstel-voor-ieder-zichzelf-respecterend-ggz-team/
Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz Trimbos https://www.trimbos.nl/docs/3bc38e33-b8ca-4bbc-ab90-413ccf3dbd60.pdf
Maatschappelijke participatie voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Trimbos https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1662-maatschappelijke-participatie-van-mensen-met-ernstige-psychische-aandoeningen/
Wegwijzer, stigmabestrijding in de ggz (document uit 2014) https://www.ggzcentraal.nl/wp-content/uploads/2017/12/Wegwijzer-stigmabestrijding_def_voor_web.pdf

Ontwikkelingen

Omdat de wereld nooit stil staat en mensen ook niet, blijft het gebied van destigmatiseren zich ook aanpassen. Het liefste zien we natuurlijk dat de aanpassingen positief is en dat het stigma vermindert. Ook zijn er wel eens zaken die een negatiever effect hebben. Zo zorgen de bezuinigingen in de (ggz)-zorg bijvoorbeeld dat mensen met psychische problemen minder snel geholpen kunnen worden. Een gevolg hiervan kan zijn dat er meer onbegrip is in de omgeving voor zaken zoals onbegrepen gedrag.

 

Oorsprong van stigma Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/oorsprong-van-stigma/
Over stigma Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/over-stigma/
Oorzaken stigma in de ggz Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/oorzaken-stigma-in-de-ggz/
Gevolgen stigma Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/gevolgen-stigma/
Driekwart ggz-professionals wil aan de slag met destigmatisering Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/driekwart-ggz-professionals-wil-aan-de-slag-met-destigmatisering/
Ja, psychologen gaan ook naar een psycholoog Samen Sterk zonder Stigma/Saskia Rasker https://samensterkzonderstigma.nl/ja-psychologen-gaan-ook-naar-een-psycholoog/
Het stigma op de psychiatrie moet ervan af Hogeschool van Amsterdam https://www.hva.nl/urban-vitality/gedeelde-content/nieuws/2019/2021/10/het-stigma-op-de-psychiatrie-moet-eraf.html
Stigmatiseren staat ontwikkeling in de weg Movisie https://www.movisie.nl/artikel/stigmatiseren-staat-ontwikkeling-weg
Destigmatiserend werken op de ggz-werkvloer (een blauwdruk) Samen Sterk zonder Stigma https://samensterkzonderstigma.nl/tool/destigmatiserend-werken-op-de-ggz-werkvloer-een-blauwdruk/
Positieve gezondheid Vilans https://www.vilans.nl/thema-s/persoonsgerichte-zorg/positieve-gezondheid
Hoopvol werken in de ggz o.a. Jim van Os https://www.participatieenherstel.nl/de-noodzaak-van-hoopvol-werken-in-de-ggz-hoe-de-irb-kan-bijdragen-met-een-hoopvol-perspectief/1032155

 

Back To Top