Skip to: Over goede zorg

Kenniscentrum Phrenos website

Over goede zorg

Ons uitgangspunt is dat mensen met ernstige psychische problemen de best mogelijke behandeling, begeleiding en ondersteuning moeten krijgen aangeboden. Daarmee bedoelen we dat zij interventies aangeboden krijgen van bewezen waarde, variërend van medicatie tot traumabehandeling, herstelondersteunende intake en herdiagnostiek, en zelfhulp.

Helaas blijkt uit veel studies dat state-of-the-art zorg in de praktijk nog lang niet beschikbaar is voor iedereen. Veel mensen met ernstige psychische problemen krijgen niet de juiste hulp en hebben te maken met lange wachtlijsten.

Cliënt centraal

Het is van groot belang dat in de praktijk de beschikbare wetenschappelijke inzichten over goede zorg  worden gecombineerd met ervarings- en professionele kennis. Op individueel niveau moet in overleg met de triade (cliënt, naasten en hulpverlener) steeds worden bepaald wat de beste keuze is bij die specifieke combinatie van klachten, wensen en omstandigheden (personalized care). De cliënt staat hierin centraal.

Initiatieven

Belangrijke activiteiten op dit thema zijn onze ondersteuning bij het project Netwerkpsychiatrie en het actieplatform Herstel voor Iedereen. Kenniscentrum Phrenos het faciliteert het Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme (NIPA), het Netwerk Vroege Psychose (NVP) en het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie.

 

Back To Top