Skip to: Over Netwerk Vroege Psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Over Netwerk Vroege Psychose

Het Netwerk Vroege Psychose (NVP) is in 2001 opgericht. Leden van het netwerk wisselen  kennis en ervaring uit met als doel de kwaliteit van de vroege psychosezorg te bevorderen. Professionals, onderzoekers, opleiders, cliënten en familieleden die te maken hebben met de zorg voor mensen met vroege psychose zijn van harte welkom. Meer informatie over het netwerk kunt u vinden op www.vroegepsychose.nl.

Doelgroep

Het NVP is een netwerk voor en door:
● (ervaringsdeskundige) professionals werkzaam in de vroege psychosezorg (bijvoorbeeld in een VIP-team – Vroege Interventie Psychose). Phrenos houdt een overzicht bij van aangesloten teams. Op 1 januari 2024 heeft het NVP 230 leden. De leden vertegenwoordigen 46 organisaties, waarvan 39 ggz-instellingen. De aangesloten teams bevinden zich in het hele land;
● vertegenwoordigers van cliënten en naastenbelangenverenigingen;
● onderzoekers en inhoudelijk betrokkenen bij vroege psychose zorg.

Commissie NVP

De Commissie NVP behartigt de belangen van het netwerk en regelt de lopende zaken. De leden –  elk met eigen portefeuilles – vertegenwoordigen een zo breed mogelijke achterban. Tijdens hun zittingsperiode van vier jaar houden zij de leden regelmatig op de hoogte. Adviseur van de commissie is Jaap van Weeghel, hoogleraar Rehabilitatie en participatie. Sarita Sanches, senior stafmedewerker van Phrenos, ondersteunt hem.

Jaarlijks speerpunt

Het NVP organiseert haar activiteiten langs drie hoofdlijnen: 1. Gelijke kansen, 2. Goede zorg en herstelondersteuning en 3. Kennis vergaren, delen en verspreiden. Jaarlijks kiest de commissie NVP aan welke onderwerpen zij binnen deze hoofdlijnen specifiek aandacht besteedt en welke activiteiten zij daartoe onderneemt. Het jaarplan 2024 kun je inzien via deze link.

Contactpersonenoverleg

Het NVP organiseert 2 keer per jaar het contactpersonenoverleg. Het contactpersonenoverleg richt zich op landelijke uitwisseling tussen de aangesloten teams. Daarnaast adviseert het de NVP-commissie over inhoudelijke en organisatorische thema’s.

Deelname aan contactpersonenoverleg:

  • Het contactpersonenoverleg is uitsluitend toegankelijk voor NVP-leden die zich als contactpersoon van hun team hebben opgegeven.
  • Contactpersonen vormen een schakel tussen het NVP en hun team en/of organisatie.
  • Een team mag één tot drie leden afvaardigen naar het contactpersonenoverleg. Iemand vervangen mag. Het is wel belangrijk dit van tevoren te melden.
  • Als een lid niet langer de vaste contactpersoon kan of wil zijn, zorgt hij zelf voor vervanging en informeert hij het NVP.

Bijeenkomsten

Het NVP organiseert jaarlijks drie bijeenkomsten.
● Netwerkconferentie: focust op de praktijk van vroege psychosezorg

óf
● Masterclass: heeft een academisch karakter en gaat in op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op een bepaald thema.
● Contactpersonenoverleg (twee keer per jaar): gericht op uitwisseling van actuele landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de teams.

Het lidmaatschap van het NVP

Wilt u toegang tot het netwerk, dan moet u lid worden. De commissie NVP accordeert de aanmeldingen. U kunt zich aanmelden door het inschrijvingsformulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier krijgt u een inschrijvingsbevestiging of het verzoek om meer informatie aan te leveren.

Lidmaatschap en bijbehorend pakket

Met het lidmaatschap van de NVP krijgt u:
● toegang tot het contactpersonenoverleg, masterclasses en netwerkbijeenkomsten;
● een gereduceerd tarief voor deelname aan netwerkbijeenkomsten en masterclasses;
● de mogelijkheid om (via werkgroepen) invloed uit te oefenen op de verdere ontwikkeling van VIP in Nederland;
● de nieuwsbrief;
● andere publicaties van het netwerk.

Jaarbijdrage en betaling

Professionals die werken bij een deelnemende instelling van Phrenos, zijn gratis lid van het NVP. Hun organisatie betaalt namelijk al een jaarlijkse contributie aan Phrenos. Professionals die niet werken bij een deelnemende instelling van Phrenos, betalen jaarlijks lidmaatschapsgeld. Zo ontstaat er geen ongelijkheid tussen instellingen en kunnen wij de kosten van het netwerk betalen. Het lidmaatschap van het NVP kost €50 per jaar. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een factuur per mail.
Betaalt u niet? Dan schrijven wij u na een jaar uit. U ontvangt hiervan een bericht. In bijzondere gevallen wijken we hiervan af na onderbouwing van de omstandigheden.

Inschrijven Netwerk Vroege Psychose

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier

Meer informatie en voorwaarden voor individuele inschrijving

Wijzigen of opzeggen

Veranderen uw contact- of rekeninggegevens? Of switcht u van werkgever of VIP-team? Geef dit dan bijtijds door. U kunt na ieder kalenderjaar het lidmaatschap opzeggen. Let op: de opzegtermijn is in ieder geval één maand. U moet dus uiterlijk vóór 1 december opzeggen voor het volgende jaar.

Vragen over lidmaatschap of inschrijving

Hiervoor kunt u contact opnemen met Laura Neijmeijer.
030 – 2931626
Laura Neijmeijer

Back To Top